Selektivitets- och reläskyddsingenjör Del 1", nr 1138

Uppdragsbeskrivning

Önskar pris för konsulter som kan jobba som selektivitets- och reläskyddsingenjör. Avtalstid från 1 juni 2021 till och med 31 maj 2022. Med möjlighet till förlängning 6 + 6 månader.

Uppdraget omfattar att verka som extra resurs, selektivitets- och reläskyddsingenjör inom regionnät och eventuellt lokalnät för Mellansverige och där vara en del av den dagliga verksamheten. Det kommer att ske två förfrågningar och två tilldelningar, en för del 1 och en för del 2. Den här förfrågan avser Del 1. Uppdragets omfattning kommer att öka gradvis och sedan minska på liknande sätt, utifrån att befintlig leverantör ska slutföra redan beställda uppdrag från tidigare avropsförfrågningar.

Uppdragets omfattar arbete med skydd- och kontrollutrustning för transformatorstationer (10-400 kV) och ledningar (10-220 kV). I uppdraget som selektivitets- och reläskyddsingenjör ingår följande huvudsakliga aktiviteter för –
Del 1:
• Granska blockschema för reläskydd
• Säkerställa att föreslagna reläskyddsbestyckningar kommer att fungera systemmässigt
• Göra selektivplaner i samband med investeringsprojekt samt uppdatera befintliga
• Ansvara för reläskyddsinställningar och parametrering i enlighet med selektivitetsplaner
• Bistå vid behov i samband med reläskyddsprov för olika fabrikat t.ex. ABB, Siemens m.fl.
• Deltaga i samband med FAT och SAT för relä- och kontrollsystem i investeringsprojekt
• Felsökning inom relä- och kontrollutrustning
• Genomföra störningsutredningar och eventuellt bistå vid utvärdering av spänningskvalitetsmätningar
• Stöd vid framtagande av upphandlingsunderlag
• Övriga tekniska frågor, granskningar och kontroller beträffande skydd- och kontrollutrustning

START

2021-06-01

SLUT

2022-05-31

ORT

Mellansverige

Teknikområde

Förmedling

TIDSGRÄNS

2021-05-15

Affärsansvarig

Henrik Hedbom

Huvudkompetens

Selektivplaner

Förfrågan inkom

2021-05-07

Uppdragsledare

Henrik Hedbom

Kompetensnivå

Nivå 4

Sista datum för frågor

-

Typ av förfrågan

Förnyad konkurrens

ANSÖK TILL UPPDRAGET

Är detta ett uppdrag för er? Isåfall ser vi gärna att ni inkommer med er ansökan innan anbudets tidsgräns. Ni är varmt välkomna med era frågor och ansökningar till forfragan@nektab.se eller fyll i formuläret på denna sida.

ANSÖK TILL UPPDRAGET:

ANDRA UPPDRAG

Nedan finner ni ytterligare uppdrag som finns tillgängligt hos oss just nu.

Projektingenjör för anläggningsprojekt

Stockholm eller enligt ök.
Uppdragsstart: 2022-01-01
Placering i Sundbyberg eller Sundsvall eller enligt ök. 50-100 % av en heltidstjänst under hela.....

Granskning av primärapparater

Uppdragsstart: 2021-11-01
projekt med prekvalificering av primärapparater, ström- och spänningstransformatorer samt jordningskopplare och ev.....

Projektledare Ledningsprojekt och rivningsprojekt

Sundbyberg
Uppdragsstart: 2022-01-01
Uppdraget omfattar att vara projektledare för två stycken ledningsprojekt i trakterna kring Hallsberg, varav ett är.....

Projektledare för stationsprojekt 3785

Sundbyberg eller Sundsvall
Uppdragsstart: 2022-01-01
1-2 projektledare. 50-100% Projektledaren är ansvarig för att driva mot projektets mål inom given tids- och.....

Projektingenjör för ledningsprojekt 2021/3772

Sundbyberg
Uppdragsstart: 2022-01-01
Projektingenjören är ansvarig för delområden delegerat av projektledaren. Projektingenjören leder, styr och.....

tekniska konsulttjänster 0917132403 Nättekniker/Projektadmin

Malmö
Uppdragsstart: 2021-10-01
Vi söker 3-6 nya anslutningstekniker som ska hjälpa vår kund. Teknikern hanterar felkoder som kommer in från fält.....

Kontrollanläggningsingenjör nivå 4, 2021/2554

Sverige
Uppdragsstart: 2021-08-01
Uppdragsbeskrivning Arbetsuppgifter Vid uppdrag som kontrollanläggningsingenjör kommer konsulten att vara tekniskt.....

HMSK resurs Linda Nyberg

Uppsala
Uppdragsstart: 2021-09-01
Arbetsuppgifter Huvudsakliga arbetsuppgifter som HMSK-resursen kommer ansvara för: • Stötta Svenska kraftnäts.....

[KOM-405500] Markförhandlare till Mälarbanan

Solna
Uppdragsstart: 2021-07-01
Detta uppdrag innebär att handlägga mark- och fastighetsärenden inom Stora Projekt och Mälarbanan. Uppdraget.....

Selektivitets- och reläskyddsingenjör Del 1", nr 1138

Mellansverige
Uppdragsstart: 2021-06-01
Önskar pris för konsulter som kan jobba som selektivitets- och reläskyddsingenjör. Avtalstid från 1 juni 2021 till.....

Selektivitets- och reläskyddsingenjör Del 2", nr 1139

Mellansverige
Uppdragsstart: 2021-06-01
Önskar pris för konsulter som kan jobba som selektivitets- och reläskyddsingenjör. Avtalstid från 1 juni 2021 till.....

Kraftsystemanalytiker", nr 1140

Mellansverige
Uppdragsstart: 2021-06-01
Önskar pris för konsulter som kan jobba som kraftsystemanalytiker. Avtalstid från 1 juni 2021 till och med 31 maj.....