[KOM-405500] Markförhandlare till Mälarbanan

Uppdragsbeskrivning

Detta uppdrag innebär att handlägga mark- och fastighetsärenden inom Stora Projekt och Mälarbanan.

Uppdraget omfattar i huvudsak:
· Föra förhandlingar om markåtkomst
· Upprätta fastighetsrättsliga avtal
· Hantera lantmäteriförrättningar
· Arbeta med formella planläggningsprocessen
· Hantera andra fastighetsrättsliga ärenden

En (1) resurs där omfattningen 70-90% av en heltidstjänst (40 tim/vecka).
Från ök. till och med 2022-06-21.
Under de 2 första månaderna finns utrymme för lägre arbetsomfattning, dock i genomsnitt
minst 40%.

MARKFÖRHANDLARE KOMPETENSNIVÅ 2
För att uppfylla kraven på konsultrollen Markförhandlare Kompetensnivå 2 ska konsulten
uppfylla följande krav på kunskap och erfarenhet, enligt punkt A alternativt punk B.
A.
Kunskap: Minst genomgått högskoleutbildning omfattande minst tre (3) års heltidsstudier
inom lantmäteri-, fastighetsekonomi-, samhällsbyggarprogrammet eller likvärdig
utbildning inom ämnesområdet
Ovan krav styrks via CV
Erfarenhet: Minst sex (6) års erfarenhet av kvalificerat arbete inom det fastighetsrättsliga
området varav minst tre (3) av åren ska ha avsett av att föra förhandlingar
inom det fastighetsrättsliga området och varav minst ett ( 1) års erfarenhet av arbete
med väg- eller järnvägsprojekt.

Självständighet: Fullständig
Ovan krav styrks via CV samt via minst ett (1) relevant och godkänt referensuppdrag.
Referensuppdrag ska ha haft en omfattning på minst 1600
immar. Redovisas i bilaga A
· Körkort för personbil.
Bekräftas genom att i anbudsformuläret svara Ja och körkortet ska, på
anmodan kunna uppvisas vid uppdragsstart.
Alternativt
B.
· Erfarenhet: Minst nio (9) års erfarenhet av kvalificerat arbete inom det fastighetsrättsliga
området varav minst tre (3) av åren ska ha avsett av att föra förhandlingar
inom det fastighetsrättsliga området och varav minst ett ( 1) års erfarenhet av arbete
med väg- eller järnvägsprojekt
· Självständighet: Fullständig
Ovan krav styrks via CV samt via minst ett (1) relevant och godkänt referensuppdrag.
Referensuppdrag ska ha haft en omfattning på minst 1600
timmar. Redovisas i Bilaga A
· Körkort för personbil

Möten
interna möten för enheten samt externa möten med fastighetsägare, företag
och myndigheter eventuellt på annan ort kan förekomma. Resor/övernattningar kan
förekomma
Lokaler
Arbetet utförs på projektets kontor i Solna
Kund tillhandahåller dator. Konsulter står för mobiltelefon.
Med anledning av Covid-19 restriktioner gällande arbete hemifrån kan
arbetet bedrivas på distans

START

2021-07-01

SLUT

2022-06-21

ORT

Solna

Teknikområde

Markåtkomst

TIDSGRÄNS

2021-06-15

Affärsansvarig

Ludvig Edman

Huvudkompetens

Markförhandlare

Förfrågan inkom

2021-06-02

Uppdragsledare

Simon Benjaminsson

Kompetensnivå

Nivå 2

Sista datum för frågor

-

Typ av förfrågan

Förnyad konkurrens

ANSÖK TILL UPPDRAGET

Är detta ett uppdrag för er? Isåfall ser vi gärna att ni inkommer med er ansökan innan anbudets tidsgräns. Ni är varmt välkomna med era frågor och ansökningar till forfragan@nektab.se eller fyll i formuläret på denna sida.

ANSÖK TILL UPPDRAGET:

ANDRA UPPDRAG

Nedan finner ni ytterligare uppdrag som finns tillgängligt hos oss just nu.

Projektingenjör för anläggningsprojekt

Stockholm eller enligt ök.
Uppdragsstart: 2022-01-01
Placering i Sundbyberg eller Sundsvall eller enligt ök. 50-100 % av en heltidstjänst under hela.....

Granskning av primärapparater

Uppdragsstart: 2021-11-01
projekt med prekvalificering av primärapparater, ström- och spänningstransformatorer samt jordningskopplare och ev.....

Projektledare Ledningsprojekt och rivningsprojekt

Sundbyberg
Uppdragsstart: 2022-01-01
Uppdraget omfattar att vara projektledare för två stycken ledningsprojekt i trakterna kring Hallsberg, varav ett är.....

Projektledare för stationsprojekt 3785

Sundbyberg eller Sundsvall
Uppdragsstart: 2022-01-01
1-2 projektledare. 50-100% Projektledaren är ansvarig för att driva mot projektets mål inom given tids- och.....

Projektingenjör för ledningsprojekt 2021/3772

Sundbyberg
Uppdragsstart: 2022-01-01
Projektingenjören är ansvarig för delområden delegerat av projektledaren. Projektingenjören leder, styr och.....

tekniska konsulttjänster 0917132403 Nättekniker/Projektadmin

Malmö
Uppdragsstart: 2021-10-01
Vi söker 3-6 nya anslutningstekniker som ska hjälpa vår kund. Teknikern hanterar felkoder som kommer in från fält.....

Kontrollanläggningsingenjör nivå 4, 2021/2554

Sverige
Uppdragsstart: 2021-08-01
Uppdragsbeskrivning Arbetsuppgifter Vid uppdrag som kontrollanläggningsingenjör kommer konsulten att vara tekniskt.....

HMSK resurs Linda Nyberg

Uppsala
Uppdragsstart: 2021-09-01
Arbetsuppgifter Huvudsakliga arbetsuppgifter som HMSK-resursen kommer ansvara för: • Stötta Svenska kraftnäts.....

[KOM-405500] Markförhandlare till Mälarbanan

Solna
Uppdragsstart: 2021-07-01
Detta uppdrag innebär att handlägga mark- och fastighetsärenden inom Stora Projekt och Mälarbanan. Uppdraget.....

Selektivitets- och reläskyddsingenjör Del 1", nr 1138

Mellansverige
Uppdragsstart: 2021-06-01
Önskar pris för konsulter som kan jobba som selektivitets- och reläskyddsingenjör. Avtalstid från 1 juni 2021 till.....

Selektivitets- och reläskyddsingenjör Del 2", nr 1139

Mellansverige
Uppdragsstart: 2021-06-01
Önskar pris för konsulter som kan jobba som selektivitets- och reläskyddsingenjör. Avtalstid från 1 juni 2021 till.....

Kraftsystemanalytiker", nr 1140

Mellansverige
Uppdragsstart: 2021-06-01
Önskar pris för konsulter som kan jobba som kraftsystemanalytiker. Avtalstid från 1 juni 2021 till och med 31 maj.....