Projektledare för stationsprojekt, 2020/2339

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget omfattar att vara projektledare för stationsprojekt. Då konsulten ska arbeta i en linjeroll går det inte att på förhand fastställa vilka stationsprojekt arbetet avser.
Projektledaren är ansvarig för att driva mot projektets mål inom given tids- och kostnadsram. Utifrån projektdirektivet ska projektledaren ta fram en projektplan som sedan projektet ska följa. Eventuella avvikelser ska föras upp till programledningen via huvudprojektledaren. Projekten drivs enligt projektstyrningsmodell, PPS.

Krav på leverans
Projektledaren ska uppvisa goda ledaregenskaper genom att proaktivt hålla samman projektgruppen samt att tillse att samtliga resurser levererar enligt utsatta mål.
Projektledaren ska ha ett handlingskraftigt och drivande agerande samt vara fokuserad på att tillse att entreprenaden följer utsatt tidplan.
Placering
Kunds lokaler i Sundbyberg eller Sundsvall.
Placering på annan ort är möjlig
Omfattning
50-100%
Avtalstid
Snarast möjliga start, dock senast 2020-10-15 till 2021-10-14 med möjlighet till förlängning 1+1 år.

Skall-krav
Utbildning
• Konsulten skall ha genomgått ESA 14 eller 19. Kursintyg skall bifogas anbudet och får inte vara äldre än tre år räknat från sista anbudsdag. Alternativt skall kurs vara inplanerad och genomförd senast 2 månader efter uppdragsstart, detta skall styrkas genom att kursbekräftelse bifogas till anbudet.
• Konsulten skall ha gått en Bas-P och Bas-U kurs under de senaste åren. Kursintyg skall bifogas anbudet och får inte vara äldre än tre år räknat från sista anbudsdag. Alternativt skall kurs vara inplanerad och genomförd senast 2 månader efter uppdragsstart, detta skall styrkas
• Det skall framgå av CV att konsulten har dokumenterad utbildning i entreprenadjuridik – (t.ex. AB 04, ABT 06 eller AMA).
• Det skall framgå av CV att konsulten har relevant ingenjörsexamen eller motsvarande arbetslivserfarenhet.

Kompetens
• Behärska svenska och engelska i tal och skrift.
• skall framgå av CV att konsulten på nivå 2 har minst 5 års arbetslivserfarenhet av projektledning inom infrastruktur/samhällsbyggnad/anläggning
• Det skall framgå av CV att konsulten har minst 2 års relevant arbetslivserfarenhet inom el-transmission 130 – 400 kV
• Konsulten skall ha arbetslivserfarenhet av projektledning med tydligt ansvar för budget (t ex ekonomiskt prognosarbete), tidplan, riskhantering och projektteam.
• Konsulten skall ha arbetslivserfarenhet av att tillämpa entreprenadjuridik (t.ex. AB 04, ABT 06 eller AMA).

START

2020-10-15

SLUT

2021-10-14

ORT

Sverige

Teknikområde

Förmedling

TIDSGRÄNS

2020-08-30

Affärsansvarig

Henrik Hedbom

Huvudkompetens

Projektledare

Förfrågan inkom

2020-08-10

Uppdragsledare

Henrik Hedbom

Kompetensnivå

Nivå 2

Sista datum för frågor

2020-08-25

Typ av förfrågan

Förnyad konkurrens

ANSÖK TILL UPPDRAGET

Är detta ett uppdrag för er? Isåfall ser vi gärna att ni inkommer med er ansökan innan anbudets tidsgräns. Ni är varmt välkomna med era frågor och ansökningar till forfragan@nektab.se eller fyll i formuläret på denna sida.

ANSÖK TILL UPPDRAGET:

ANDRA UPPDRAG

Nedan finner ni ytterligare uppdrag som finns tillgängligt hos oss just nu.

Projektledare för stationsprojekt, 2020/2339

Sverige
Uppdragsstart: 2020-10-15
Uppdraget omfattar att vara projektledare för stationsprojekt. Då konsulten ska arbeta i en linjeroll går det inte.....

244025 - 2020 - Luleå, MF-konsult, Markförhandlare Region Nord Kompetensnivå 2

Luleå
Uppdragsstart: 2020-09-01
Arbetet som markförhandlare innebär deltagande i projekt och arbete med kvalificerade uppgifter såsom att ordna.....

Markförhandlare ”Kompetensnivå 3” till Investering Öst/Stockholm

Solna
Uppdragsstart: 2020-09-01
Konsulten kommer att ingå som en del i markförhandlingsgruppen och arbeta med en projektorganisation för järnvägs-.....

Stålkonstruktör ställverk, 2020/1825

Sverige
Uppdragsstart: 2020-07-01
För detta uppdrag söker vi en (1) konsult som ska bistå enheten Ställverk och primärapparater 400kV, enligt.....

240859 - 2020 - Markförhandlare ”Kompetensnivå 3” till Investering ÖstStockholm med placering i Solna

Solna
Uppdragsstart: 2020-07-01
En Markförhandlare till Investering Öst/Sthlm med Placering Solna Omfattningen uppgår till 50-75% Önskat startdatum.....

Projektledare för två verksamhetsutvecklingsprojekt (2020/1463) OBS! Kort anbudstid!

Sundbyberg
Uppdragsstart: 2020-06-01
Delprojekt I Detta delprojekt är av typen utredning. Ett utredningsarbete har bedrivits under vintern och våren 2020......

CAD-kunnig kontrollanläggningsingenjör, 2020/1598

Uppdragsstart: 2020-06-01
Anbudsgivaren ges alltså möjlighet att offerera flera konsulter. Ange i anbudsformuläret i vilken omfattning.....

Projektledare för stationsprojekt till Sundsvall (2020/1546)

Sundsvall
Uppdragsstart: 2020-08-01
Projektledaren är ansvarig för stationsprojekt. och att driva mot projektets mål inom given tids- och kostnadsram......

240221 - 2020 - Markförhandlare till projekt Ostlänken, Norrköping

Norrköping
Uppdragsstart: 2020-06-15
Utbyggnad Ostlänken, en ny stambana mellan Järna och Linköping. . En sträcka på 16 mil som planeras att vara.....

Besiktningsorganisation ny-ombyggnad stamnätsanläggningar MITT (Paket 2) 2020/1398

Uppdragsstart: 2020-06-01
Syftet med avropet är att avropa en besiktningsorganisation vid om/nybyggnation för ett antal stamnätsanläggningar......

3st Projektledare inom bygg, region Svealand

Solna
Uppdragsstart: 2020-07-01
Projektledarna ska ha byggnadsteknisk kompetens. Bistå genom hela projekt. Mervärde · Certifierad kontrollansvarig.....

Lantmätare Kungsbacka 2020", nr 900

Kungsbacka
Uppdragsstart: 2020-09-01
Syfte och mål: Bistå Elnätsbolag och dess entreprenörer med lantmätarkompetens, i komplexa markåtkomstfrågor.....