244025 - 2020 - Luleå, MF-konsult, Markförhandlare Region Nord Kompetensnivå 2

Uppdragsbeskrivning

Arbetet som markförhandlare innebär deltagande i projekt och arbete med kvalificerade uppgifter såsom att ordna markåtkomst i samband med byggande av väg och järnväg, upp-rätta avtal och hantera värderings-, ersättnings- och tillståndsfrågor samt bistå projekt och övrig verksamhet med fastighetsrättslig kunskap.
Som markförhandlare är du en viktig länk mellan kund och enskilda fastighetsägare, kommuner och myndigheter. Arbetet innebär ibland möten och förhandlingar utanför kontorstid, till exempel samrådsmö-ten med allmänheten, markägarsammanträden och lantmäteriförrättningar.
Arbetet innebär många kontakter med fastighetsägare, allmänhet och andra intressenter både inom och utom uppdraget.
Inom distrikt Nord arbetar ca 13 markförhandlare och det pågår ett stort antal projekt, främst vägprojekt. Som konsult kommer du att jobba med många olika frågor och pro-jekt både självständigt och i nära samarbete med de övriga markförhandlarna.
Stationeringsorten är: Luleå
Omfattningen av uppdraget uppgår till 60-80% av en heltidstjänst (40 tim/vecka).
Önskat startdatum den 2020-09-01 eller så snart som möjligt efter avtalstecknande. Uppdraget gäller för ett (1) år från startdatumet.
Möten
Startmöte sker snarast efter kontraktstecknande, enligt överenskommelse efter tilldel-ning. Därefter sker möten löpande under uppdragstiden. Det kan handla om Sam-rådsmöten med allmänheten, markägarsammanträden och lantmäteriförrättningar.
Med anledning av Covid 19 kan restriktioner gälla tex för tjänsteresor och mötesfor-mer.
1.8 Lokaler och utrustning
Arbetet utförs i huvudsak på kunds kontor i Luleå. Med anledning av Covid 19 kan restriktioner gälla tex för kontorsbesök och arbete vid kontoret.
Kund tillhandahåller datorutrustning. Konsulter står för telefon.

· Erfarenhet:
- Minst sex (6) års erfarenhet av kvalificerat arbete inom det fastighetsrättsliga områ-det
Ovan krav på erfarenhet styrks via CV, tydligt markerat så att vi lätt ser vilka upp-drag som avser att visa på sex (6) års erfarenhet. Tiden för uppdragen i CVt ska re-dovisas med år och månad. ÅÅ-MM.
Av de sex (6) åren ska man ha:
- minst tre (3) års erfarenhet av uppdrag där man arbetat med att föra förhandlingar inom det fastighetsrättsliga området
- minst ett (1) års erfarenhet av uppdrag i arbete med väg- eller järnvägsprojekt.
Ovan krav på erfarenhet styrks via CV, tydligt markerat så att vi lätt ser vilket eller vilka uppdrag som avser vilket krav. Tiden ska redovisas med år och månad.
ÅÅ-MM.

START

2020-09-01

SLUT

2021-08-31

ORT

Luleå

Teknikområde

Markåtkomst

TIDSGRÄNS

2020-08-05

Affärsansvarig

Henrik Hedbom

Huvudkompetens

Markförhandlare

Förfrågan inkom

2020-06-25

Uppdragsledare

Ludvig Edman

Kompetensnivå

Nivå 2

Sista datum för frågor

2020-08-04

Typ av förfrågan

Förnyad konkurrens

ANSÖK TILL UPPDRAGET

Är detta ett uppdrag för er? Isåfall ser vi gärna att ni inkommer med er ansökan innan anbudets tidsgräns. Ni är varmt välkomna med era frågor och ansökningar till forfragan@nektab.se eller fyll i formuläret på denna sida.

ANSÖK TILL UPPDRAGET:

ANDRA UPPDRAG

Nedan finner ni ytterligare uppdrag som finns tillgängligt hos oss just nu.

Projektledare för stationsprojekt, 2020/2339

Sverige
Uppdragsstart: 2020-10-15
Uppdraget omfattar att vara projektledare för stationsprojekt. Då konsulten ska arbeta i en linjeroll går det inte.....

244025 - 2020 - Luleå, MF-konsult, Markförhandlare Region Nord Kompetensnivå 2

Luleå
Uppdragsstart: 2020-09-01
Arbetet som markförhandlare innebär deltagande i projekt och arbete med kvalificerade uppgifter såsom att ordna.....

Markförhandlare ”Kompetensnivå 3” till Investering Öst/Stockholm

Solna
Uppdragsstart: 2020-09-01
Konsulten kommer att ingå som en del i markförhandlingsgruppen och arbeta med en projektorganisation för järnvägs-.....

Stålkonstruktör ställverk, 2020/1825

Sverige
Uppdragsstart: 2020-07-01
För detta uppdrag söker vi en (1) konsult som ska bistå enheten Ställverk och primärapparater 400kV, enligt.....

240859 - 2020 - Markförhandlare ”Kompetensnivå 3” till Investering ÖstStockholm med placering i Solna

Solna
Uppdragsstart: 2020-07-01
En Markförhandlare till Investering Öst/Sthlm med Placering Solna Omfattningen uppgår till 50-75% Önskat startdatum.....

Projektledare för två verksamhetsutvecklingsprojekt (2020/1463) OBS! Kort anbudstid!

Sundbyberg
Uppdragsstart: 2020-06-01
Delprojekt I Detta delprojekt är av typen utredning. Ett utredningsarbete har bedrivits under vintern och våren 2020......

CAD-kunnig kontrollanläggningsingenjör, 2020/1598

Uppdragsstart: 2020-06-01
Anbudsgivaren ges alltså möjlighet att offerera flera konsulter. Ange i anbudsformuläret i vilken omfattning.....

Projektledare för stationsprojekt till Sundsvall (2020/1546)

Sundsvall
Uppdragsstart: 2020-08-01
Projektledaren är ansvarig för stationsprojekt. och att driva mot projektets mål inom given tids- och kostnadsram......

240221 - 2020 - Markförhandlare till projekt Ostlänken, Norrköping

Norrköping
Uppdragsstart: 2020-06-15
Utbyggnad Ostlänken, en ny stambana mellan Järna och Linköping. . En sträcka på 16 mil som planeras att vara.....

Besiktningsorganisation ny-ombyggnad stamnätsanläggningar MITT (Paket 2) 2020/1398

Uppdragsstart: 2020-06-01
Syftet med avropet är att avropa en besiktningsorganisation vid om/nybyggnation för ett antal stamnätsanläggningar......

3st Projektledare inom bygg, region Svealand

Solna
Uppdragsstart: 2020-07-01
Projektledarna ska ha byggnadsteknisk kompetens. Bistå genom hela projekt. Mervärde · Certifierad kontrollansvarig.....

Lantmätare Kungsbacka 2020", nr 900

Kungsbacka
Uppdragsstart: 2020-09-01
Syfte och mål: Bistå Elnätsbolag och dess entreprenörer med lantmätarkompetens, i komplexa markåtkomstfrågor.....