Markförhandlare ”Kompetensnivå 3” till Investering Öst/Stockholm

Uppdragsbeskrivning

Konsulten kommer att ingå som en del i markförhandlingsgruppen och arbeta med en
projektorganisation för järnvägs- och/eller vägprojekt. Konsulten är ett av våra ansikten utåt och fungerar som en viktig länk mellan Trafikverket och den enskilda fastighetsägaren, hy-resgästen eller verksamhetsutövaren i marklösenärenden.
Arbetet innebär att konsulten, via god och anpassningsbar kommunikationsförmåga, på ett enkelt och konstruktivt sätt, förmedlar budskap till mottagaren. Då mottagaren utgörs av både interna och externa kontakter krävs ett lösningsorienterat arbetssätt som gynnar alla parter på bästa sätt. Arbetsuppgifterna innefattar även att självständigt identifiera vad som behöver göras och agera därefter.
I uppdraget ingår:
· handläggning av markåtkomst- och fastighetsärenden,

· värderings- och tillståndsfrågor samt

· fastighetsrättsliga frågor i samband med nybyggnad av väg och järnväg och du ska därför kunna hantera fastighetsrättsliga dokument, t ex upprättande av avtal.

· Besvara frågor från och sköta kontakterna med markägare, kommuner, myndigheter,
allmänheten, intresseföreningar m.m.
· Permanent och tillfällig markåtkomst i samband med väg- och järnvägsprojekt.

· Identifiera markbehov, markägare och övriga sakägare som berörs av projekten.

· Vid behov anlita värderingsmän, ta fram fastighetsbeskrivning, utvärderingskriterier.
· Enligt av Trafikverket framtagna riktlinjer och arbetssätt upprätta förslag till avtal, för-handla om och administrera fastighetsrelaterade avtal.

· Ansöka om och bevaka lantmäteriförrättningar.

· Ombesörja utbetalningar till markägare.

· I samarbete med projektgruppen förebygga miljö- och rörelseskada samt reglera ev. kvar-stående skada.

Omfattningen uppgår till 50-75% av en heltidstjänst (40 tim/vecka).

Kunskap:
· Högskoleutbildning omfattande minst tre (3) års heltidsstudier inom lantmäteri-, fas-tighetsekonomi-, samhällsbyggarprogrammet eller annan utbildning inom ämnes-området som Trafikverket anser likvärdig.
Ovan kunskapskrav styrks via CV
Erfarenhet:
· Minst tolv (12) års erfarenhet av kvalificerat arbete inom det fastighetsrättsliga
området
Av de 12 åren ska konsulten ha:
· Minst sex (6) års erfarenhet av uppdrag där konsulten arbetat med att föra förhand-lingar inom det fastighetsrättsliga området
· Minst tre (3) års erfarenhet av uppdrag i arbete med väg- eller järnvägsprojekt.

START

2020-09-01

SLUT

2021-02-28

ORT

Solna

Teknikområde

Markåtkomst

TIDSGRÄNS

2020-07-05

Affärsansvarig

Kristin Boman

Huvudkompetens

Markförhandlare

Förfrågan inkom

2020-06-23

Uppdragsledare

Ludvig Edman

Kompetensnivå

Nivå 3

Sista datum för frågor

-

Typ av förfrågan

Förnyad konkurrens

ANSÖK TILL UPPDRAGET

Är detta ett uppdrag för er? Isåfall ser vi gärna att ni inkommer med er ansökan innan anbudets tidsgräns. Ni är varmt välkomna med era frågor och ansökningar till forfragan@nektab.se eller fyll i formuläret på denna sida.

ANSÖK TILL UPPDRAGET:

ANDRA UPPDRAG

Nedan finner ni ytterligare uppdrag som finns tillgängligt hos oss just nu.

Projektledare för stationsprojekt, 2020/2339

Sverige
Uppdragsstart: 2020-10-15
Uppdraget omfattar att vara projektledare för stationsprojekt. Då konsulten ska arbeta i en linjeroll går det inte.....

244025 - 2020 - Luleå, MF-konsult, Markförhandlare Region Nord Kompetensnivå 2

Luleå
Uppdragsstart: 2020-09-01
Arbetet som markförhandlare innebär deltagande i projekt och arbete med kvalificerade uppgifter såsom att ordna.....

Markförhandlare ”Kompetensnivå 3” till Investering Öst/Stockholm

Solna
Uppdragsstart: 2020-09-01
Konsulten kommer att ingå som en del i markförhandlingsgruppen och arbeta med en projektorganisation för järnvägs-.....

Stålkonstruktör ställverk, 2020/1825

Sverige
Uppdragsstart: 2020-07-01
För detta uppdrag söker vi en (1) konsult som ska bistå enheten Ställverk och primärapparater 400kV, enligt.....

240859 - 2020 - Markförhandlare ”Kompetensnivå 3” till Investering ÖstStockholm med placering i Solna

Solna
Uppdragsstart: 2020-07-01
En Markförhandlare till Investering Öst/Sthlm med Placering Solna Omfattningen uppgår till 50-75% Önskat startdatum.....

Projektledare för två verksamhetsutvecklingsprojekt (2020/1463) OBS! Kort anbudstid!

Sundbyberg
Uppdragsstart: 2020-06-01
Delprojekt I Detta delprojekt är av typen utredning. Ett utredningsarbete har bedrivits under vintern och våren 2020......

CAD-kunnig kontrollanläggningsingenjör, 2020/1598

Uppdragsstart: 2020-06-01
Anbudsgivaren ges alltså möjlighet att offerera flera konsulter. Ange i anbudsformuläret i vilken omfattning.....

Projektledare för stationsprojekt till Sundsvall (2020/1546)

Sundsvall
Uppdragsstart: 2020-08-01
Projektledaren är ansvarig för stationsprojekt. och att driva mot projektets mål inom given tids- och kostnadsram......

240221 - 2020 - Markförhandlare till projekt Ostlänken, Norrköping

Norrköping
Uppdragsstart: 2020-06-15
Utbyggnad Ostlänken, en ny stambana mellan Järna och Linköping. . En sträcka på 16 mil som planeras att vara.....

Besiktningsorganisation ny-ombyggnad stamnätsanläggningar MITT (Paket 2) 2020/1398

Uppdragsstart: 2020-06-01
Syftet med avropet är att avropa en besiktningsorganisation vid om/nybyggnation för ett antal stamnätsanläggningar......

3st Projektledare inom bygg, region Svealand

Solna
Uppdragsstart: 2020-07-01
Projektledarna ska ha byggnadsteknisk kompetens. Bistå genom hela projekt. Mervärde · Certifierad kontrollansvarig.....

Lantmätare Kungsbacka 2020", nr 900

Kungsbacka
Uppdragsstart: 2020-09-01
Syfte och mål: Bistå Elnätsbolag och dess entreprenörer med lantmätarkompetens, i komplexa markåtkomstfrågor.....