Stålkonstruktör ställverk, 2020/1825

Uppdragsbeskrivning

För detta uppdrag söker vi en (1) konsult som ska bistå enheten Ställverk och primärapparater 400kV, enligt nedan:
• En (1) konstruktör för ställverksutformning, nivå 3. Konsulten ska ta fram konstruktions-, bygg- och relationshandlingar, samt utföra stålberäkningar för projekt där Svenska kraftnät ska byta ut primärapparater som uppnått sin tekniska livslängd och behöver förnyas under perioden 2020-2022. Det totala utbytet består av 7 brytare, 66 frånskiljare, 49 strömtransformatorer samt 18 spänningstransformatorer i 21 st. av kundens stationer.
Krav på leverans
Konsulten ska följa Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer.
Exempel arbetsuppgifter:
• Rita/ta fram konstruktions-, bygg- och relationshandlingar, samt utföra stålberäkningar för att anpassa befintliga fundament och stål till de nya primärapparaterna.
• Revidera stationernas befintliga situationsplaner, sektionsritningar, apparatlistor etc.
• Deltaga vid projektmöten, både interna och med utförande Entreprenörer

• Besöka flertalet av stationerna för att säkerställa att befintlig dokumentation stämmer överens med stationernas verkliga utförande.
• Utföra kontrollberäkningar för ledarberäkningar med avseende på vind- och islast, samt tolka och dra slutsatser av resultatet.
• Deltaga vid besiktningar t. ex. förbesiktningar, slutbesiktning, stålbesiktning.
• Aktivt deltaga i arbetsmiljöfrågor.
Placering
Konsultens kontor samt fältundersökningar på site. De 21 st. stationerna som är aktuella i detta projekt är geografiskt spridda över Sverige, mellan Boliden och Karlshamn.

Konsultens omfattning uppskattas till 20-30% av en heltidstjänst.

Konsulten skall ha minst motsvarande civilingenjörsexamen inom Mekanik/Elkraft el-ler motsvarande.
Konsulten skall ha ESA-utbildning ESA-fackkunnig

Konsulten skall ha minst 8 års relevant arbetslivserfarenhet inom konstruktion och dimensionering av större ställverk på minst 220 kV. Konsulten skall dessutom in-neha följande kompetens och erfarenhet:
Medverkan i minst 3 stationsprojekt under hela konstruktionsprocessen; från framtagning av konstruktion- och bygghandlingar till färdiga relationshandlingar.
Dimensionering av ställverk med avseende på kortslutning och mekaniska krafter, med hjälp av GT data beräkningsprogram eller motsvarande.
Grundläggande kunskaper om primärapparater på lägst 220kV.
Ovan krav styrks via CV och referenser.
Annat
Gasisolerade ställverk är inte relevant för detta uppdrag.
Konsulten ska behärska svenska språket i tal och skrift.

START

2020-07-01

SLUT

2021-12-31

ORT

Sverige

Teknikområde

Stationer & Ställverk

TIDSGRÄNS

2020-06-15

Affärsansvarig

Henrik Hedbom

Huvudkompetens

Ställverksingenjör

Förfrågan inkom

2020-06-03

Uppdragsledare

Henrik Hedbom

Kompetensnivå

Nivå 3

Sista datum för frågor

2020-06-11

Typ av förfrågan

Förnyad konkurrens

ANSÖK TILL UPPDRAGET

Är detta ett uppdrag för er? Isåfall ser vi gärna att ni inkommer med er ansökan innan anbudets tidsgräns. Ni är varmt välkomna med era frågor och ansökningar till forfragan@nektab.se eller fyll i formuläret på denna sida.

ANSÖK TILL UPPDRAGET:

ANDRA UPPDRAG

Nedan finner ni ytterligare uppdrag som finns tillgängligt hos oss just nu.

Projektledare för stationsprojekt, 2020/2339

Sverige
Uppdragsstart: 2020-10-15
Uppdraget omfattar att vara projektledare för stationsprojekt. Då konsulten ska arbeta i en linjeroll går det inte.....

244025 - 2020 - Luleå, MF-konsult, Markförhandlare Region Nord Kompetensnivå 2

Luleå
Uppdragsstart: 2020-09-01
Arbetet som markförhandlare innebär deltagande i projekt och arbete med kvalificerade uppgifter såsom att ordna.....

Markförhandlare ”Kompetensnivå 3” till Investering Öst/Stockholm

Solna
Uppdragsstart: 2020-09-01
Konsulten kommer att ingå som en del i markförhandlingsgruppen och arbeta med en projektorganisation för järnvägs-.....

Stålkonstruktör ställverk, 2020/1825

Sverige
Uppdragsstart: 2020-07-01
För detta uppdrag söker vi en (1) konsult som ska bistå enheten Ställverk och primärapparater 400kV, enligt.....

240859 - 2020 - Markförhandlare ”Kompetensnivå 3” till Investering ÖstStockholm med placering i Solna

Solna
Uppdragsstart: 2020-07-01
En Markförhandlare till Investering Öst/Sthlm med Placering Solna Omfattningen uppgår till 50-75% Önskat startdatum.....

Projektledare för två verksamhetsutvecklingsprojekt (2020/1463) OBS! Kort anbudstid!

Sundbyberg
Uppdragsstart: 2020-06-01
Delprojekt I Detta delprojekt är av typen utredning. Ett utredningsarbete har bedrivits under vintern och våren 2020......

CAD-kunnig kontrollanläggningsingenjör, 2020/1598

Uppdragsstart: 2020-06-01
Anbudsgivaren ges alltså möjlighet att offerera flera konsulter. Ange i anbudsformuläret i vilken omfattning.....

Projektledare för stationsprojekt till Sundsvall (2020/1546)

Sundsvall
Uppdragsstart: 2020-08-01
Projektledaren är ansvarig för stationsprojekt. och att driva mot projektets mål inom given tids- och kostnadsram......

240221 - 2020 - Markförhandlare till projekt Ostlänken, Norrköping

Norrköping
Uppdragsstart: 2020-06-15
Utbyggnad Ostlänken, en ny stambana mellan Järna och Linköping. . En sträcka på 16 mil som planeras att vara.....

Besiktningsorganisation ny-ombyggnad stamnätsanläggningar MITT (Paket 2) 2020/1398

Uppdragsstart: 2020-06-01
Syftet med avropet är att avropa en besiktningsorganisation vid om/nybyggnation för ett antal stamnätsanläggningar......

3st Projektledare inom bygg, region Svealand

Solna
Uppdragsstart: 2020-07-01
Projektledarna ska ha byggnadsteknisk kompetens. Bistå genom hela projekt. Mervärde · Certifierad kontrollansvarig.....

Lantmätare Kungsbacka 2020", nr 900

Kungsbacka
Uppdragsstart: 2020-09-01
Syfte och mål: Bistå Elnätsbolag och dess entreprenörer med lantmätarkompetens, i komplexa markåtkomstfrågor.....