CAD-kunnig kontrollanläggningsingenjör, 2020/1598

Uppdragsbeskrivning

Anbudsgivaren ges alltså möjlighet att offerera flera konsulter. Ange i anbudsformuläret i vilken omfattning konsulten kan arbeta, t.ex. 25 %, 50 % eller 100 %.
1.1 Arbetsuppgifter
Uppdraget går ut på att uppdatera befintliga cad-ritningar (DWG-ritningar) efter underlag. Underlagen varierar i kvalitét vilket kräver att man har god kunskap om kontrollanläggningar i kraftanläggningar. Ritningarna (Kretsscheman och skåp-dokumentation) som ska uppdateras gäller för AC-stationer där anslutningar görs till HVDC-stationer (Omriktarstationer).
1.2 Krav på leverans
De uppdaterade ritningarna levereras i en arbetsyta i Alfresco som förses till kon-sulten vid uppdragets start.

Placering
Arbetet sker hos konsultens arbetsplats. Platsbesök kan komma att behövas göras för att kunna göra verifieringar på siterna (Stationerna Barkeryd och Hurva). Vid sådant behov ska kontaktperson informeras i god tid innan besöket så att ledsagning kan förberedas.

Omfattning
Ca 120h/station, totalt 240 h.
Uppskattad omfattning förutsätter allt underlag finns digitalt. Om underlag saknas kan arbetet bli lite mer omfattande, gissningsvis 40h mer per station.
1.5 Avtalstid
Start: 2020-06-01 eller enligt överenskommelse
Avslutas: 2020-11-30. Med option om förlängning på 6 månader.

Skall-krav
Utbildning
Konsulten skall ha minst högskoleingenjörsexamen inom elkraft eller motsvarande kunskaper.
Kompetens och erfarenhet
> Minst 10 års arbetslivserfarenhet inom konstruktion/drifttagning av kontroll-anläggning för ställverk på lägst 130 kV.
> Goda kunskaper om kontrollanläggning för ställverk över 220 kV.
> CAD-kunskap i Autocad.
> Kunskap i stationers systemuppbyggnad samt erfarenhet från olika stationskontrollsystem.
Bör-krav
Erfarenhet av att jobbat med cad-ritningar för kretsscheman och skåpdokumentation. Prisavdrag -150 kr.
Erfarenhet av Svenska Kraftnäts tekniska riktlinjer eller likvärdiga. Prisavdrag -50 kr.

START

2020-06-01

SLUT

2020-11-30

ORT

Teknikområde

Stam och Regionnät

TIDSGRÄNS

2020-05-24

Affärsansvarig

Henrik Hedbom

Huvudkompetens

Kontrollanläggningsingenjör

Förfrågan inkom

2020-05-19

Uppdragsledare

Henrik Hedbom

Kompetensnivå

Nivå 3

Sista datum för frågor

2020-05-23

Typ av förfrågan

Förnyad konkurrens

ANSÖK TILL UPPDRAGET

Är detta ett uppdrag för er? Isåfall ser vi gärna att ni inkommer med er ansökan innan anbudets tidsgräns. Ni är varmt välkomna med era frågor och ansökningar till forfragan@nektab.se eller fyll i formuläret på denna sida.

ANSÖK TILL UPPDRAGET:

ANDRA UPPDRAG

Nedan finner ni ytterligare uppdrag som finns tillgängligt hos oss just nu.

Projektledare för stationsprojekt, 2020/2339

Sverige
Uppdragsstart: 2020-10-15
Uppdraget omfattar att vara projektledare för stationsprojekt. Då konsulten ska arbeta i en linjeroll går det inte.....

244025 - 2020 - Luleå, MF-konsult, Markförhandlare Region Nord Kompetensnivå 2

Luleå
Uppdragsstart: 2020-09-01
Arbetet som markförhandlare innebär deltagande i projekt och arbete med kvalificerade uppgifter såsom att ordna.....

Markförhandlare ”Kompetensnivå 3” till Investering Öst/Stockholm

Solna
Uppdragsstart: 2020-09-01
Konsulten kommer att ingå som en del i markförhandlingsgruppen och arbeta med en projektorganisation för järnvägs-.....

Stålkonstruktör ställverk, 2020/1825

Sverige
Uppdragsstart: 2020-07-01
För detta uppdrag söker vi en (1) konsult som ska bistå enheten Ställverk och primärapparater 400kV, enligt.....

240859 - 2020 - Markförhandlare ”Kompetensnivå 3” till Investering ÖstStockholm med placering i Solna

Solna
Uppdragsstart: 2020-07-01
En Markförhandlare till Investering Öst/Sthlm med Placering Solna Omfattningen uppgår till 50-75% Önskat startdatum.....

Projektledare för två verksamhetsutvecklingsprojekt (2020/1463) OBS! Kort anbudstid!

Sundbyberg
Uppdragsstart: 2020-06-01
Delprojekt I Detta delprojekt är av typen utredning. Ett utredningsarbete har bedrivits under vintern och våren 2020......

CAD-kunnig kontrollanläggningsingenjör, 2020/1598

Uppdragsstart: 2020-06-01
Anbudsgivaren ges alltså möjlighet att offerera flera konsulter. Ange i anbudsformuläret i vilken omfattning.....

Projektledare för stationsprojekt till Sundsvall (2020/1546)

Sundsvall
Uppdragsstart: 2020-08-01
Projektledaren är ansvarig för stationsprojekt. och att driva mot projektets mål inom given tids- och kostnadsram......

240221 - 2020 - Markförhandlare till projekt Ostlänken, Norrköping

Norrköping
Uppdragsstart: 2020-06-15
Utbyggnad Ostlänken, en ny stambana mellan Järna och Linköping. . En sträcka på 16 mil som planeras att vara.....

Besiktningsorganisation ny-ombyggnad stamnätsanläggningar MITT (Paket 2) 2020/1398

Uppdragsstart: 2020-06-01
Syftet med avropet är att avropa en besiktningsorganisation vid om/nybyggnation för ett antal stamnätsanläggningar......

3st Projektledare inom bygg, region Svealand

Solna
Uppdragsstart: 2020-07-01
Projektledarna ska ha byggnadsteknisk kompetens. Bistå genom hela projekt. Mervärde · Certifierad kontrollansvarig.....

Lantmätare Kungsbacka 2020", nr 900

Kungsbacka
Uppdragsstart: 2020-09-01
Syfte och mål: Bistå Elnätsbolag och dess entreprenörer med lantmätarkompetens, i komplexa markåtkomstfrågor.....