Projektledare för två verksamhetsutvecklingsprojekt (2020/1463) OBS! Kort anbudstid!

Uppdragsbeskrivning

Delprojekt I
Detta delprojekt är av typen utredning. Ett utredningsarbete har bedrivits under vintern och våren 2020. Detta pausas nu i avvaktan på förankring etc. Allteftersom olika frågor blir förankrade eller beslutade skall delprojektledaren färdigställa ut-redningsmaterialet samt i förekommande fall bistå linjechefer inom vid implementeringar av nya arbetssätt.
Delprojektledarens uppgift är att färdigställa olika delar av redan utförd utredning.
Experter som bidrar med sina ämneskunskaper finns i organisationen. Utrednings-arbetet spänner över många olika funktioner och involverar finans, juridik, projekt samt förvaltning av stamnätet. Delprojektledaren bör ha viss teknisk kompetens men behöver inte besitta någon djupare kunskap om det tekniska ämnesområdet.

Kunskaper om uppdelningen i transmissionsnät, regionnät samt lokalnät är ett krav. Kunskap om jordningsproblematik är en fördel. Erfarenheter från uppdrag eller anställning hos myndigheter är en fördel.
Vana att ta fram schabloner för investeringar och underhållskostnader över lång tid en fördel.
Uppskattad omfattning: Max 250 h under perioden juni-december.

Delprojekt II
En ny process har utarbetats för inkommande ärenden angående ändring i kringliggande anläggning.
Uppdraget består i att färdigställa de delar av den nya processen som eventuellt inte är helt färdiga, samt att stödja linjecheferna under implementeringen av den-samma,
Det är planerat att uppdraget också skall omfatta förberedelser inför samt eventuellt även deltagande under en samhällsbyggarkonferens som är planerad till sep-tember 2020. Arbetet bör ske i nära samarbete med kommunikationsenheten samt flera andra enheter inom myndigheten. Goda kunskaper om hur en myndighet fun-gerar är därför väsentligt. Beroende på Corona-situationen är det oklart om denna kommer att genomföras som planerat eller i annan form.
Uppdraget kan också komma att omfatta att under en period kliva in och vikariera som ärendehandläggare eller andra roller i anknytning till den nya processen.
Omfattning är upp till 75% juni samt 20-95% under andra halvåret

Dessa projekt är delprojekt i ett större program där det finns en programledning. Programmets styrgrupp fungerar även som styrgrupp till dessa projekt. Vidare finns det ett antal workstreamledare som utgör en referensgrupp till delprojektledarens stöd.
Bägge projekten kräver en mycket erfaren projektledare som är van att jobba med inhomogena team samt van att förankra en lösning hos många intressenter.

START

2020-06-01

SLUT

2020-12-31

ORT

Sundbyberg

Teknikområde

Förmedling

TIDSGRÄNS

2020-05-20

Affärsansvarig

Henrik Hedbom

Huvudkompetens

Projektledare

Förfrågan inkom

2020-05-19

Uppdragsledare

Henrik Hedbom

Kompetensnivå

Nivå 3

Sista datum för frågor

-

Typ av förfrågan

Förnyad konkurrens

ANSÖK TILL UPPDRAGET

Är detta ett uppdrag för er? Isåfall ser vi gärna att ni inkommer med er ansökan innan anbudets tidsgräns. Ni är varmt välkomna med era frågor och ansökningar till forfragan@nektab.se eller fyll i formuläret på denna sida.

ANSÖK TILL UPPDRAGET:

ANDRA UPPDRAG

Nedan finner ni ytterligare uppdrag som finns tillgängligt hos oss just nu.

Projektledare för stationsprojekt, 2020/2339

Sverige
Uppdragsstart: 2020-10-15
Uppdraget omfattar att vara projektledare för stationsprojekt. Då konsulten ska arbeta i en linjeroll går det inte.....

244025 - 2020 - Luleå, MF-konsult, Markförhandlare Region Nord Kompetensnivå 2

Luleå
Uppdragsstart: 2020-09-01
Arbetet som markförhandlare innebär deltagande i projekt och arbete med kvalificerade uppgifter såsom att ordna.....

Markförhandlare ”Kompetensnivå 3” till Investering Öst/Stockholm

Solna
Uppdragsstart: 2020-09-01
Konsulten kommer att ingå som en del i markförhandlingsgruppen och arbeta med en projektorganisation för järnvägs-.....

Stålkonstruktör ställverk, 2020/1825

Sverige
Uppdragsstart: 2020-07-01
För detta uppdrag söker vi en (1) konsult som ska bistå enheten Ställverk och primärapparater 400kV, enligt.....

240859 - 2020 - Markförhandlare ”Kompetensnivå 3” till Investering ÖstStockholm med placering i Solna

Solna
Uppdragsstart: 2020-07-01
En Markförhandlare till Investering Öst/Sthlm med Placering Solna Omfattningen uppgår till 50-75% Önskat startdatum.....

Projektledare för två verksamhetsutvecklingsprojekt (2020/1463) OBS! Kort anbudstid!

Sundbyberg
Uppdragsstart: 2020-06-01
Delprojekt I Detta delprojekt är av typen utredning. Ett utredningsarbete har bedrivits under vintern och våren 2020......

CAD-kunnig kontrollanläggningsingenjör, 2020/1598

Uppdragsstart: 2020-06-01
Anbudsgivaren ges alltså möjlighet att offerera flera konsulter. Ange i anbudsformuläret i vilken omfattning.....

Projektledare för stationsprojekt till Sundsvall (2020/1546)

Sundsvall
Uppdragsstart: 2020-08-01
Projektledaren är ansvarig för stationsprojekt. och att driva mot projektets mål inom given tids- och kostnadsram......

240221 - 2020 - Markförhandlare till projekt Ostlänken, Norrköping

Norrköping
Uppdragsstart: 2020-06-15
Utbyggnad Ostlänken, en ny stambana mellan Järna och Linköping. . En sträcka på 16 mil som planeras att vara.....

Besiktningsorganisation ny-ombyggnad stamnätsanläggningar MITT (Paket 2) 2020/1398

Uppdragsstart: 2020-06-01
Syftet med avropet är att avropa en besiktningsorganisation vid om/nybyggnation för ett antal stamnätsanläggningar......

3st Projektledare inom bygg, region Svealand

Solna
Uppdragsstart: 2020-07-01
Projektledarna ska ha byggnadsteknisk kompetens. Bistå genom hela projekt. Mervärde · Certifierad kontrollansvarig.....

Lantmätare Kungsbacka 2020", nr 900

Kungsbacka
Uppdragsstart: 2020-09-01
Syfte och mål: Bistå Elnätsbolag och dess entreprenörer med lantmätarkompetens, i komplexa markåtkomstfrågor.....