Projektledare för stationsprojekt till Sundsvall (2020/1546)

Uppdragsbeskrivning

Projektledaren är ansvarig för stationsprojekt. och att driva mot projektets mål inom given tids- och kostnadsram. Utifrån projektdirektivet ska projektledaren ta fram en projektplan som sedan projektet ska följa. Eventuella avvikelser ska föras upp till programled-ningen via huvudprojektledaren. Projektet ska drivas enligt projektmodell, PPS
• Planera projektarbetet
• med hjälp av stöd från Inköpsenheten upphandla projektets entreprenader
• styra de teknik- och stödresurser som tilldelats projektet som består av interna resurser och konsulter
• ansvara för arbetsmiljö och miljö i projektet där det ingår att vara Bas-P för projektering och upphandlingsfasen. Under hela projektets genomförande ansvara för det arbetsmiljöarbete
• driva projektmöten, byggmöten och teknikmöten. I de fall projektresurser driver egna möten följa upp att resurserna utför detta på ett effektivt sätt.

Projektledaren ska uppvisa goda ledaregenskaper
Projektledaren ska ha ett handlingskraftigt och drivande agerande samt vara fokuserad på att tillse att entreprenaden följer utsatt tidplan.

Placering i Sundsvall

Det skall framgå av CV
•relevant ingenjörsexamen eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• skall ha genomgått ESA 14 eller ESA 19, bifoga ett giltigt intyg till anbudet. Alternativt skall kurs vara inplanerad och genomförd senast 2 månader efter uppdragsstart, detta skall styrkas genom att en kursbekräftelse bifogas till anbudet
• skall ha gått en Bas-P och Bas-U kurs. Kursintyg skall bifogas anbudet och får inte vara äldre än tre år räknat från sista anbudsdag. Alter-nativt skall kurs vara inplanerad och genomförd senast 2 månader efter uppdragsstart, detta skall styrkas genom att en kursbekräftelse bifogas till anbudet.
• har dokumenterad utbildning i entre-prenadjuridik – AB 04 och/eller ABT 06.

• minst 5 års relevant arbetslivser-farenhet inom el/energibranschen
• minst 2 års erfarenhet av projekt-ledning av stationsprojekt med spänningsnivå om minst 130 kV
• behärska svenska och engelska i tal och skrift

Anbudsgivaren skall lämna referens(er) som kan styrka att kraven nedan
• erfarenhet av styrning och uppföljning av arbetsmiljö, miljö, (el-)säkerhet och kvalitet.
• erfarenhet av att tillämpa entreprenadjuridik (AB 04 och ABT 06 samt AMA). Anbudsgivaren
skall ha ett aktivt projektledarskap med fokus på uppföljning, kvalitetsgranskning och riskhantering samt god erfarenhet att leda och driva projektmöten, byggmöten och se till att resurserna driver sina möten.

START

2020-08-01

SLUT

2021-09-30

ORT

Sundsvall

Teknikområde

Stam och Regionnät

TIDSGRÄNS

2020-05-26

Affärsansvarig

Henrik Hedbom

Huvudkompetens

Projektledare

Förfrågan inkom

2020-05-15

Uppdragsledare

Christian Olsson

Kompetensnivå

Nivå 2

Sista datum för frågor

-

Typ av förfrågan

Förnyad konkurrens

ANSÖK TILL UPPDRAGET

Är detta ett uppdrag för er? Isåfall ser vi gärna att ni inkommer med er ansökan innan anbudets tidsgräns. Ni är varmt välkomna med era frågor och ansökningar till forfragan@nektab.se eller fyll i formuläret på denna sida.

ANSÖK TILL UPPDRAGET:

ANDRA UPPDRAG

Nedan finner ni ytterligare uppdrag som finns tillgängligt hos oss just nu.

Projektledare för stationsprojekt, 2020/2339

Sverige
Uppdragsstart: 2020-10-15
Uppdraget omfattar att vara projektledare för stationsprojekt. Då konsulten ska arbeta i en linjeroll går det inte.....

244025 - 2020 - Luleå, MF-konsult, Markförhandlare Region Nord Kompetensnivå 2

Luleå
Uppdragsstart: 2020-09-01
Arbetet som markförhandlare innebär deltagande i projekt och arbete med kvalificerade uppgifter såsom att ordna.....

Markförhandlare ”Kompetensnivå 3” till Investering Öst/Stockholm

Solna
Uppdragsstart: 2020-09-01
Konsulten kommer att ingå som en del i markförhandlingsgruppen och arbeta med en projektorganisation för järnvägs-.....

Stålkonstruktör ställverk, 2020/1825

Sverige
Uppdragsstart: 2020-07-01
För detta uppdrag söker vi en (1) konsult som ska bistå enheten Ställverk och primärapparater 400kV, enligt.....

240859 - 2020 - Markförhandlare ”Kompetensnivå 3” till Investering ÖstStockholm med placering i Solna

Solna
Uppdragsstart: 2020-07-01
En Markförhandlare till Investering Öst/Sthlm med Placering Solna Omfattningen uppgår till 50-75% Önskat startdatum.....

Projektledare för två verksamhetsutvecklingsprojekt (2020/1463) OBS! Kort anbudstid!

Sundbyberg
Uppdragsstart: 2020-06-01
Delprojekt I Detta delprojekt är av typen utredning. Ett utredningsarbete har bedrivits under vintern och våren 2020......

CAD-kunnig kontrollanläggningsingenjör, 2020/1598

Uppdragsstart: 2020-06-01
Anbudsgivaren ges alltså möjlighet att offerera flera konsulter. Ange i anbudsformuläret i vilken omfattning.....

Projektledare för stationsprojekt till Sundsvall (2020/1546)

Sundsvall
Uppdragsstart: 2020-08-01
Projektledaren är ansvarig för stationsprojekt. och att driva mot projektets mål inom given tids- och kostnadsram......

240221 - 2020 - Markförhandlare till projekt Ostlänken, Norrköping

Norrköping
Uppdragsstart: 2020-06-15
Utbyggnad Ostlänken, en ny stambana mellan Järna och Linköping. . En sträcka på 16 mil som planeras att vara.....

Besiktningsorganisation ny-ombyggnad stamnätsanläggningar MITT (Paket 2) 2020/1398

Uppdragsstart: 2020-06-01
Syftet med avropet är att avropa en besiktningsorganisation vid om/nybyggnation för ett antal stamnätsanläggningar......

3st Projektledare inom bygg, region Svealand

Solna
Uppdragsstart: 2020-07-01
Projektledarna ska ha byggnadsteknisk kompetens. Bistå genom hela projekt. Mervärde · Certifierad kontrollansvarig.....

Lantmätare Kungsbacka 2020", nr 900

Kungsbacka
Uppdragsstart: 2020-09-01
Syfte och mål: Bistå Elnätsbolag och dess entreprenörer med lantmätarkompetens, i komplexa markåtkomstfrågor.....