Besiktningsorganisation ny-ombyggnad stamnätsanläggningar MITT (Paket 2) 2020/1398

Uppdragsbeskrivning

Syftet med avropet är att avropa en besiktningsorganisation vid om/nybyggnation för ett antal stamnätsanläggningar. Huvudbesiktningsmannen ansvarar för förbesiktningar och slutbesiktning för respektive stamnätsanläggning.
Huvudbesiktningsmannen kan som stöd använda biträdande besiktningsmän för att utföra förbesiktningar. Huvudbesiktningsmannen ansvarar dels för utbild-ningen och kompetensen hos de biträdande besiktningsmännen är tillräcklig för respektive förbesiktning, samt för det arbete som biträdande besiktningsmännen utfört.
Som huvudbesiktningsman ingår det att planera, samordna biträdande besiktningsmännens arbete, administrera och genomföra för- och slutbesiktning.
Ex. på förbesiktningar som kan förekomma i entreprenaden.
• Mark
• Manöverbyggnad
• Stål
• Apparater och ställverk
• Hjälpkraftsystem
• Kontrollanläggning
• Säkerhetssystem
• Telekommunikation
• Ledningsåtgärder
• Angränsande stationer
• Rivning
Gällande ordnings- och skyddsregler ska följas på respektive plats. Besiktningsorganisationen tillhandahåller egen skyddsutrustning.
Beställaren kommer att representeras av Svenska kraftnäts teknikansvarig för respektive område och/eller projektledaren.
För mindre ombyggnationer utförs som regel enbart slutbesiktning

Krav på leverans
Huvudbesiktningsmannen ska ta fram förslag på plan utifrån besiktnings- och tidplan för entreprenaden. Det ska ske i samråd med projektledare.
Leveransen består sedan av att genomföra och dokumentera förbesiktningar och slutbesiktning enligt gällande krav i ABT06 eller AB04.
Vid behov, delta på förberedande möten inför för- och slutbesiktning för t.ex. genomgång av dokumentation med byggkontrollanter.

Utbildning
• Besiktningsmannen skall ha relevant utbildning för sitt besiktningsområde.
• Besiktningsmannen skall ha dokumenterad ESA-utbildning enligt gällande branschpraxis, och inte äldre än tre år räknat från sista anbudsdag. Alternativt ska kurs vara inplanerad senast en månad efter uppdragsstart.
• Besiktningsmannen skall inneha B-körkort.
Kompetens (gäller för samtliga konsulter)
• Besiktningsman för ställverk på nivå 3 skall ha minst 8 års relevant arbetslivserfarenhet av ställverk och primärapparater samt montage av dessa.
• Besiktningsman för mark, bygg och stål på nivå 3 skall ha minst 10 års relevant arbetslivserfarenhet.
• Besiktningsmannen på nivå 4 skall ha minst 15 års relevant arbetslivserfarenhet.
• Besiktningsmannen skall behärska svenska i tal och skrift.
• Besiktningsmannen skall ha ID06.

START

2020-06-01

SLUT

2022-12-01

ORT

Teknikområde

Stam och Regionnät

TIDSGRÄNS

2020-05-23

Affärsansvarig

Henrik Hedbom

Huvudkompetens

Besiktningsman Ställverk

Förfrågan inkom

2020-05-07

Uppdragsledare

Christian Olsson

Kompetensnivå

Nivå 3

Sista datum för frågor

-

Typ av förfrågan

Förnyad konkurrens

ANSÖK TILL UPPDRAGET

Är detta ett uppdrag för er? Isåfall ser vi gärna att ni inkommer med er ansökan innan anbudets tidsgräns. Ni är varmt välkomna med era frågor och ansökningar till forfragan@nektab.se eller fyll i formuläret på denna sida.

ANSÖK TILL UPPDRAGET:

ANDRA UPPDRAG

Nedan finner ni ytterligare uppdrag som finns tillgängligt hos oss just nu.

Projektledare för stationsprojekt, 2020/2339

Sverige
Uppdragsstart: 2020-10-15
Uppdraget omfattar att vara projektledare för stationsprojekt. Då konsulten ska arbeta i en linjeroll går det inte.....

244025 - 2020 - Luleå, MF-konsult, Markförhandlare Region Nord Kompetensnivå 2

Luleå
Uppdragsstart: 2020-09-01
Arbetet som markförhandlare innebär deltagande i projekt och arbete med kvalificerade uppgifter såsom att ordna.....

Markförhandlare ”Kompetensnivå 3” till Investering Öst/Stockholm

Solna
Uppdragsstart: 2020-09-01
Konsulten kommer att ingå som en del i markförhandlingsgruppen och arbeta med en projektorganisation för järnvägs-.....

Stålkonstruktör ställverk, 2020/1825

Sverige
Uppdragsstart: 2020-07-01
För detta uppdrag söker vi en (1) konsult som ska bistå enheten Ställverk och primärapparater 400kV, enligt.....

240859 - 2020 - Markförhandlare ”Kompetensnivå 3” till Investering ÖstStockholm med placering i Solna

Solna
Uppdragsstart: 2020-07-01
En Markförhandlare till Investering Öst/Sthlm med Placering Solna Omfattningen uppgår till 50-75% Önskat startdatum.....

Projektledare för två verksamhetsutvecklingsprojekt (2020/1463) OBS! Kort anbudstid!

Sundbyberg
Uppdragsstart: 2020-06-01
Delprojekt I Detta delprojekt är av typen utredning. Ett utredningsarbete har bedrivits under vintern och våren 2020......

CAD-kunnig kontrollanläggningsingenjör, 2020/1598

Uppdragsstart: 2020-06-01
Anbudsgivaren ges alltså möjlighet att offerera flera konsulter. Ange i anbudsformuläret i vilken omfattning.....

Projektledare för stationsprojekt till Sundsvall (2020/1546)

Sundsvall
Uppdragsstart: 2020-08-01
Projektledaren är ansvarig för stationsprojekt. och att driva mot projektets mål inom given tids- och kostnadsram......

240221 - 2020 - Markförhandlare till projekt Ostlänken, Norrköping

Norrköping
Uppdragsstart: 2020-06-15
Utbyggnad Ostlänken, en ny stambana mellan Järna och Linköping. . En sträcka på 16 mil som planeras att vara.....

Besiktningsorganisation ny-ombyggnad stamnätsanläggningar MITT (Paket 2) 2020/1398

Uppdragsstart: 2020-06-01
Syftet med avropet är att avropa en besiktningsorganisation vid om/nybyggnation för ett antal stamnätsanläggningar......

3st Projektledare inom bygg, region Svealand

Solna
Uppdragsstart: 2020-07-01
Projektledarna ska ha byggnadsteknisk kompetens. Bistå genom hela projekt. Mervärde · Certifierad kontrollansvarig.....

Lantmätare Kungsbacka 2020", nr 900

Kungsbacka
Uppdragsstart: 2020-09-01
Syfte och mål: Bistå Elnätsbolag och dess entreprenörer med lantmätarkompetens, i komplexa markåtkomstfrågor.....