3st Projektledare inom bygg, region Svealand

Uppdragsbeskrivning

Projektledarna ska ha byggnadsteknisk kompetens. Bistå
genom hela projekt.
Mervärde
· Certifierad kontrollansvarig enligt PBL.
· Erfarenhet byggnation av ställverksbyggnader.
Uppdrag
· Utarbeta rutiner och arbetsmetoder för arbetets utförande.
· Bedöma vilka arbetsinsatser som respektive projekt behöver.
· Bedöma vad som respektive projekt behöver från andra konsulter (t.ex.
geotekniker, dagvatteningenjör, beräkningskonsult etc.).
· Bistå projektledare i upphandlings-, projekterings- och produktionsfasen.
· Tillse att relevanta kontrollplaner för bygg och mark upprättas och följs.
· Genomföra regelbundna kvalitetsrevisioner.
· Genomföra kontroller av arbetsmiljö.
· Utföra granskning av bygghandlingar.
· Delta i bygg- och ekonomimöten efter behov.
· Bistå projektledare i hanteringen av förändringar i projekten.
· Säkerställa att entreprenaderna utförs kontraktsenligt.
· Delta i överlämningen till förvaltningsorganisation.

Omfattning
Behovet bedöms vara en heltid, men kan variera över tid med en bedömd variation på en halv
heltid. Behovet bedöms således vara 0,5-1,5 heltid.
Vi önskar att anbudsgivaren delar upp uppdraget på två-tre konsulter inom sin egen
organisation, varav en av dem ska ha huvudansvaret.

Hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens
* Civil- eller Högskoleingenjör: Erfarenhet – mer än 10 år som konsult
** Gymnasieingenjör: Erfarenhet – minst 15 år som konsult inom området eller liknande områden, är förebild för har som konsult deltagit i många stora uppdrag
Självständighet - mycket stor.
2) För arbetet krävs en erfaren konsult med förmåga att själv planera sitt uppdrag och kunna
hantera besvärliga situationer som kan uppkomma i entreprenader. Ha gedigen
kunskap och erfarenhet av byggnadsprojekt i allmänhet och betongkonstruktioner,
anläggningar, industribyggnader och markentreprenader i synnerhet, samt erforderliga
kunskaper om bygghandlingar samt lag- och myndighetskrav.
3) Konsulten ska vara bosatt i regionen, inom 50 km från Solna. Detta
då stora delar av arbetstiden förläggs på plats hos kund, se punkt 4
Regelbundna resor till kunds lokaler ersätts inte.
4) Det är viktigt för uppdraget att konsulten skapar ett förtroendefullt och nära samarbete med
projektledare. För att kunna uppnå detta ska konsulten arbeta hos kunds lokaler.
Ca 2/3 av arbetstiden bedöms förläggas på kundens kontor i Arenastaden i Solna och ca 1/3 i
fält. Eventuella undantag görs i samråd med Beställaren.
5) Två referenenser senaste tre år ska uppges i CV.

START

2020-07-01

SLUT

2020-12-31

ORT

Solna

Teknikområde

Stam och Regionnät

TIDSGRÄNS

2020-05-18

Affärsansvarig

Henrik Hedbom

Huvudkompetens

Projektledare

Förfrågan inkom

2020-05-06

Uppdragsledare

Henrik Hedbom

Kompetensnivå

Nivå 4

Sista datum för frågor

-

Typ av förfrågan

Förnyad konkurrens

ANSÖK TILL UPPDRAGET

Är detta ett uppdrag för er? Isåfall ser vi gärna att ni inkommer med er ansökan innan anbudets tidsgräns. Ni är varmt välkomna med era frågor och ansökningar till forfragan@nektab.se eller fyll i formuläret på denna sida.

ANSÖK TILL UPPDRAGET:

ANDRA UPPDRAG

Nedan finner ni ytterligare uppdrag som finns tillgängligt hos oss just nu.

Projektledare för stationsprojekt, 2020/2339

Sverige
Uppdragsstart: 2020-10-15
Uppdraget omfattar att vara projektledare för stationsprojekt. Då konsulten ska arbeta i en linjeroll går det inte.....

244025 - 2020 - Luleå, MF-konsult, Markförhandlare Region Nord Kompetensnivå 2

Luleå
Uppdragsstart: 2020-09-01
Arbetet som markförhandlare innebär deltagande i projekt och arbete med kvalificerade uppgifter såsom att ordna.....

Markförhandlare ”Kompetensnivå 3” till Investering Öst/Stockholm

Solna
Uppdragsstart: 2020-09-01
Konsulten kommer att ingå som en del i markförhandlingsgruppen och arbeta med en projektorganisation för järnvägs-.....

Stålkonstruktör ställverk, 2020/1825

Sverige
Uppdragsstart: 2020-07-01
För detta uppdrag söker vi en (1) konsult som ska bistå enheten Ställverk och primärapparater 400kV, enligt.....

240859 - 2020 - Markförhandlare ”Kompetensnivå 3” till Investering ÖstStockholm med placering i Solna

Solna
Uppdragsstart: 2020-07-01
En Markförhandlare till Investering Öst/Sthlm med Placering Solna Omfattningen uppgår till 50-75% Önskat startdatum.....

Projektledare för två verksamhetsutvecklingsprojekt (2020/1463) OBS! Kort anbudstid!

Sundbyberg
Uppdragsstart: 2020-06-01
Delprojekt I Detta delprojekt är av typen utredning. Ett utredningsarbete har bedrivits under vintern och våren 2020......

CAD-kunnig kontrollanläggningsingenjör, 2020/1598

Uppdragsstart: 2020-06-01
Anbudsgivaren ges alltså möjlighet att offerera flera konsulter. Ange i anbudsformuläret i vilken omfattning.....

Projektledare för stationsprojekt till Sundsvall (2020/1546)

Sundsvall
Uppdragsstart: 2020-08-01
Projektledaren är ansvarig för stationsprojekt. och att driva mot projektets mål inom given tids- och kostnadsram......

240221 - 2020 - Markförhandlare till projekt Ostlänken, Norrköping

Norrköping
Uppdragsstart: 2020-06-15
Utbyggnad Ostlänken, en ny stambana mellan Järna och Linköping. . En sträcka på 16 mil som planeras att vara.....

Besiktningsorganisation ny-ombyggnad stamnätsanläggningar MITT (Paket 2) 2020/1398

Uppdragsstart: 2020-06-01
Syftet med avropet är att avropa en besiktningsorganisation vid om/nybyggnation för ett antal stamnätsanläggningar......

3st Projektledare inom bygg, region Svealand

Solna
Uppdragsstart: 2020-07-01
Projektledarna ska ha byggnadsteknisk kompetens. Bistå genom hela projekt. Mervärde · Certifierad kontrollansvarig.....

Lantmätare Kungsbacka 2020", nr 900

Kungsbacka
Uppdragsstart: 2020-09-01
Syfte och mål: Bistå Elnätsbolag och dess entreprenörer med lantmätarkompetens, i komplexa markåtkomstfrågor.....