Projektledare pilot Anläggningsinformationsmodell (2020/1002)

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget avser projektledning för ett verksamhetsprojekt håller på att planeras. Pro-jektet ska genomföra en pilot av en ny struktur i anläggningsdatabasen IFS samt i GIS samt utveckla informationsförvaltningen i verksamheten. Projektet består av tre huvud-sakliga delar:
1. Utveckla en delegering av informationsägarskapet på ett sätt så att verksam-heten kan fatta kvalitativa beslut om anläggningsinformationens struktur.
2. Dokumentera informationsflöden i en informationsmodell
3. Bygga upp en pilot av den nya strukturen i de applikationer som finns tillgängliga hos kund, utforska datalagring och användargränssnitt.
Projektet drivs inom verksamheten men med IT-inslag och kravanalys i del 3. Projekt-plan och projektgrupp med informationsspecialiststöd håller på att formuleras. Pro-jektet ska levereras med PPS som styrmodell.

• Ansvara för att projektet levereras i tid och till rätt kvalitet och kostnad
• Identifiera, planera och genomdriva nödvändiga aktiviteter tillsammans med projektgruppen
• Säkerställa att avvikelser mot tid, kostnad och resultat identifieras, rappor-teras och åtgärdas
• Ansvara för att rapportering och uppföljning från projektet görs enligt Svenska kraftnäts krav och rutiner.
• Ansvara för projektets budget och resursallokering
• Leda workshops
• Löpande informera olika intressentgrupper
• Bidra till förvaltningsplanering och budgetprocessen

Placering kundens kontor i Sundbyberg

Omfattning
100 % av en heltidstjänst under hela uppdragstiden.
Uppskattad omfattning ska ses som en kvalificerad gissning.
Avtalstid
Snarast möjliga start, dock senast 2020-05-25 och avslutas 2021-03-01 med möjlig förlängning till 2021-12-31.
Säkerhetsprövning av konsult kan komma att krävas

Skall-krav
Högskoleutbildning minst 3 år inom något av följande områden:
• Teknisk/ekonomisk ingenjörsutbildning
• System-/ datavetenskap
Kompetens och erfarenhet
Minst 6 års dokumenterad arbetslivserfarenhet av projektledning inom IT eller verksamhetsutveckling.
Minst 2 års dokumenterad arbetslivserfarenhet av förändringsledning.
Personliga egenskaper
Nedanstående personliga egenskaper säkerställs via referenser och vid en eventuell intervju:
• Arbetar självständigt och målinriktat
• God samarbetsförmåga och initiativförmåga
• Utåtriktad och tydlig i sin kommunikation
• Ödmjuk och ha lätt för att skapa förtroende
• Strukturerad
Bör-krav
Certifierad verksamhetsarkitekt (ger 50 kr prisavdrag)
Minst 1 års erfarenhet av informationsmodellering (ger 50 kr prisavdrag)

START

2020-05-25

SLUT

2021-03-01

ORT

Stockholm

Teknikområde

Stam och Regionnät

TIDSGRÄNS

2020-04-22

Affärsansvarig

Henrik Hedbom

Huvudkompetens

Projektledare

Förfrågan inkom

2020-04-17

Uppdragsledare

Christian Olsson

Kompetensnivå

Nivå 3

Sista datum för frågor

2020-04-20

Typ av förfrågan

Förnyad konkurrens

ANSÖK TILL UPPDRAGET

Är detta ett uppdrag för er? Isåfall ser vi gärna att ni inkommer med er ansökan innan anbudets tidsgräns. Ni är varmt välkomna med era frågor och ansökningar till forfragan@nektab.se eller fyll i formuläret på denna sida.

ANSÖK TILL UPPDRAGET:

ANDRA UPPDRAG

Nedan finner ni ytterligare uppdrag som finns tillgängligt hos oss just nu.

244025 - 2020 - Luleå, MF-konsult, Markförhandlare Region Nord Kompetensnivå 2

Luleå
Uppdragsstart: 2020-09-01
Arbetet som markförhandlare innebär deltagande i projekt och arbete med kvalificerade uppgifter såsom att ordna.....

Markförhandlare ”Kompetensnivå 3” till Investering Öst/Stockholm

Solna
Uppdragsstart: 2020-09-01
Konsulten kommer att ingå som en del i markförhandlingsgruppen och arbeta med en projektorganisation för järnvägs-.....

Stålkonstruktör ställverk, 2020/1825

Sverige
Uppdragsstart: 2020-07-01
För detta uppdrag söker vi en (1) konsult som ska bistå enheten Ställverk och primärapparater 400kV, enligt.....

240859 - 2020 - Markförhandlare ”Kompetensnivå 3” till Investering ÖstStockholm med placering i Solna

Solna
Uppdragsstart: 2020-07-01
En Markförhandlare till Investering Öst/Sthlm med Placering Solna Omfattningen uppgår till 50-75% Önskat startdatum.....

Projektledare för två verksamhetsutvecklingsprojekt (2020/1463) OBS! Kort anbudstid!

Sundbyberg
Uppdragsstart: 2020-06-01
Delprojekt I Detta delprojekt är av typen utredning. Ett utredningsarbete har bedrivits under vintern och våren 2020......

CAD-kunnig kontrollanläggningsingenjör, 2020/1598

Uppdragsstart: 2020-06-01
Anbudsgivaren ges alltså möjlighet att offerera flera konsulter. Ange i anbudsformuläret i vilken omfattning.....

Projektledare för stationsprojekt till Sundsvall (2020/1546)

Sundsvall
Uppdragsstart: 2020-08-01
Projektledaren är ansvarig för stationsprojekt. och att driva mot projektets mål inom given tids- och kostnadsram......

240221 - 2020 - Markförhandlare till projekt Ostlänken, Norrköping

Norrköping
Uppdragsstart: 2020-06-15
Utbyggnad Ostlänken, en ny stambana mellan Järna och Linköping. . En sträcka på 16 mil som planeras att vara.....

Besiktningsorganisation ny-ombyggnad stamnätsanläggningar MITT (Paket 2) 2020/1398

Uppdragsstart: 2020-06-01
Syftet med avropet är att avropa en besiktningsorganisation vid om/nybyggnation för ett antal stamnätsanläggningar......

3st Projektledare inom bygg, region Svealand

Solna
Uppdragsstart: 2020-07-01
Projektledarna ska ha byggnadsteknisk kompetens. Bistå genom hela projekt. Mervärde · Certifierad kontrollansvarig.....

Lantmätare Kungsbacka 2020", nr 900

Kungsbacka
Uppdragsstart: 2020-09-01
Syfte och mål: Bistå Elnätsbolag och dess entreprenörer med lantmätarkompetens, i komplexa markåtkomstfrågor.....

Sundsvall planeringsingenjör nivå 4 (10år)

Sundsvall
Uppdragsstart: 2020-05-01
Distribution Services affärsområde S:a Nord söker en Planeringsingenjör nivå 4 (10år) att ansvara för att starta.....