Det är med stor glädje och stolthet vi kan meddela att NEKTAB fått förnyat förtroende genom tilldelning av ramavtal med E.ON för perioden 2021 – 2024.Vi förstärker härmed ytterligare vår position som elkraftkonsulter på den svenska marknaden och ser fram emot de ökade möjligheter som ramavtalet ger oss och våra partners. Avtalet omfattar områdena Elkraft, Tillstånd och markåtkomst, GIS, Mätning, Projektsamordning, Dokumentation, HSE och Bygg.