NEKTAB har tilldelats ramavtal med Svenska kraftnät inom samtliga kategorier; Elkraft, Arbetsmiljö & Kvalitet, Markåtkomst och Specialister.

Ramavtalet gäller under tre år med option om ytterligare tre år.  
Svenska Kraftnät bedömer att den maximala avropsvolymen för ramavtalet kommer att uppgå till ca 3 000 000 000 kr fördelat mellan 17 ramavtalsleverantörer.

Efter att NEKTAB under förgående avtalsperiod etablerat sig som en helhetsleverantör till Svenska Kraftnät ser vi med glädje fram emot den fortsatta resan tillsammans och vi är tacksamma för möjligheten att få bidra till Svenska Kraftnäts arbete med att se till att elöverföringssystemet är säkert, hållbart och kostnadseffektivt.

NEKTABs styrka i att sätta samman helhetsteam med egna konsulter och partners är unik och har varit en förutsättning för detta ramavtal. Med våra 90 anställda konsulter och närmare 1500 partnerskonsulter har vi tillgång till en bred kompetens- och resursbas för att erbjuda våra kunder de bästa lösningarna.

Kontakt;
Henrik Hedbom, Affärsutvecklingschef. Tel +46 10 138 06 03
Mail: henrik.hedbom@nektab.se

Marthin Pettersson, VD. Tel +46 10 138 06 13
Mail: marthin.pettersson@nektab.se