JORDNINGSTEKNIK

NEKTAB besitter gedigen kompetens inom Jordningsteknik, vi erbjuder tjänster så som:

  • Jordtagsmätning av transformatorstationer och ställverk med starkströmsmetoden.
  • Mätning av beröringsspänningar längs kraftledningar för ansökan av drifttillstånd.
  • Utredningar och genomgång av lokalnät inför byggande av nya kraftledningar, där vi vid behov föreslår förebyggande skyddsåtgärder eller ombyggnader.
  • Konstruerar och bygger anläggningar såsom flyghinderbelysning där detta erfordras i kraftledningsstolpar.
  • Vi har stor vana när det gäller nödvändiga skyddsåtgärder som måste utföras i närheten av aktuella anläggningar som upptäcks vid mätning. Och kan tillsammans med innehavaren av lokalnäten genomdriva de nödvändiga åtgärderna.
  • Vi har oftast isolertransformatorer tillgängliga för omgående leverans.