Hur påverkas kompoststolpar av mekaniska krafter i en luftledningskonstruktion?

BAKGRUND

I takt med att elförbrukningen i Sverige ökar behöver elnätet byggas ut. På de högre spänningsnivåerna används främst luftledningar med olika typer av stolpkonstruktioner. Konstruktion och materiel utformas efter respektive stolpplats förutsättningar; laster, vinklar, höjdskillnader till angränsande stolpar, korsande ledningar och omgivning.

I dagsläget används trästolpar som standard på regionnätsnivå och stålstolpar på transmissionsnätsnivå, men vid särskilda omständigheter används även kompositstolpar. Kompositstolpar har blivit allt vanligare och används bland annat då det finns risk att impregneringsmedel kan läcka ut i vatten eller vid korsningar som kräver högre stolpar än vad som normalt går att få tag på för trästolpar. Vid stolpkonstruktion är det viktigt att stolpen klarar av alla mekaniska laster och krav som finns enligt svensk standard. För att dimensioneringen av kompositstolparna ska bli korrekt behöver lastträd för olika punkter på stolpen tas fram.

UPPDRAGSBESKRIVNING

Examensarbetet syftar till att ge en fördjupad kunskap inom konstruktion och dimensionering av kompositstolpar. I examensarbetet ingår dels grundläggande principer och materialval vid konstruktion av kompositstolpar samt att ta fram ett program för beräkning av mekaniska laster på kompositstolpar. Output från programmet ska som minst vara ett lastträd (tabell) med laster för olika punkter i stolpkonstruktionen vid olika lastfall, men får gärna även ge en grafisk skiss över konstruktionen och vilka punkter som lastträdet avser. Programmet ska vara tillämpbart för att räkna på nya konstruktioner och ej enbart en stolpkonstruktion. I examensarbetet ingår även en beskrivande del av arbetet som gjorts och hur programmet ska användas.

Examensarbetet kan till viss mån anpassas efter student för att uppfylla de krav som ställs från skolan. För att uppfylla dessa krav kan till exempel ett specifikt case lösas av studenten med hjälp av programmet.

PLACERING OCH STARTDATUM

Placeringsort för examensarbetet är Stockholm. Vi ser gärna att större delen av arbetet görs på vårt kontor. Egen plats för studenten kommer finnas på NEKTABs kontor på Löfströms allé i Sundbyberg.

Examensarbetet planeras utföras våren 2024. Startdatum för examensarbetet kan anpassas efter student.

VI SÖKER

Vi söker dig som går sista året på en civilingenjörsutbildning och har följande bakgrund:

  • Goda kunskaper inom mekanik och hållfasthetsteknik
  • Grundläggande programmeringskunskaper (octave/matlab) alternativt goda kunskaper i excel
  • Erfarenhet av enklare CAD/ritningsprogram är meriterande

NEKTAB är ett familjärt företag och vi som jobbar här värnar om varandra. Vi söker dig som är lyhörd, driven och pålitlig. Du är noggrann och självgående men inte rädd för att göra fel eller be om hjälp, en lagkamrat som vill vara en del av gruppen och gillar att samarbeta för att lösa problem.

OM FÖRETAGET

NEKTAB bildades 2007 av ett antal etablerade konsulter inom energiområdet. Företaget antog redan då den unika formen av ett medarbetarägt konsultbolag och ägs fortsatt till hundra procent av de anställda. Vi är det familjära bolaget som erbjuder expertkunskap och helhetslösningar för att i nära samarbete med våra uppdragsgivare och partners utveckla kostnadseffektiva och hållbara elnät i hela Sverige.

Som examensarbetare kommer du tillhöra NEKTABs transmissions- och regionnätsgrupp. Vi arbetar mot samtliga stora nätbolag, bland annat Svenska Kraftnät, Vattenfall och Ellevio samt mindre bolag som Jämtkraft och Skellefteå Kraft. Vi är specialiserade inom projektering och samarbetar med andra teknikområden så som GIS, skog- och markåtkomst och tillståndshantering för att kunna erbjuda helhetsåttaganden mot våra kunder. Exempel på projekt som vi utför är projektering av ledningar till nya vindkraftparker och teknikstöd hos Svenska Kraftnät.

ANSÖKAN OCH KONTAKT

Om examensarbetet låter intressant skicka in personligt brev, CV och lista på tagna kurser till linnea.sjoholm@nektab.se. Vid frågor vänligen kontakta Linnea antingen via mail eller på tel: 08-401 22 76.