Som företag så ser vi det som vårt ansvar att bidra med det lilla vi kan, på vår plats, där vi verkar

Igår, söndag, var det Världsdagen för social rättvisa.  Dagen instiftades år 2007 av FN:s generalförsamling, med syftet att stötta strävan att minska fattigdomen i världen och öka tillgången till arbete, jämlikhet mellan könen välmående och rättvisa åt alla människor. 

Som företag så ser vi det som vårt ansvar att bidra med det lilla vi kan, på vår plats, där vi verkar. Vi startar denna vecka med att belysa vad vi arbetar med när det kommer till hållbar utveckling, som just social rättvisa är en del av.

Under den senaste tiden har vi fått hjälp av företaget Bright Planet, som arbetar med rådgivning och att inspirera till utveckling av hållbara affärer och verksamheter. En del i det arbetet är att ta fram en hållbarhetspolicy som innefattar tre delar; de miljömässiga hållbarhetsmålen, de ekonomiska hållbarhetsmålen samt de sociala hållbarhetsmålen.

Under mars månad är alla medarbetare på NEKTAB inbjudna till vår årliga företagsträff, där vi tillsammans med Bright Planet kommer att prata ännu mer hållbarhet.