Peter Waldeck valde mellan att studera filmvetenskap och biologi – blev slutligen forskare inom marinbiologi men hamnade sedan, av en slump, i elkraftbranschen. Vi har pratat närmre med Peter som jobbat som miljökonsult på NEKTAB i nära 10 år! Vad gör han om dagarna?

”Just nu arbetar jag med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för en 8 mils i 130 kV ledning i Dalarna som ska sökas nätkoncession för. Vi är i slutet av processen, som tagit ca 2 år att genomföra. En av de första ledningarna jag gjorde koncessionsansökan för har nyligen blivit byggd. Det är kul att se när arbetet man lagt ner väl är på plats. Men det tar sin tid, minst sagt”, säger Peter. Nätkoncession för linje är en tillståndsansökan för en elledning som slutligen skickas in till Energimarknadsinspektionen. En koncessionsansökan innefattar många gånger ett brett samarbete mellan miljökonsulter, projektörer, GIS-ingenjörer och flertalet partners med expertis inom naturvård och inventeringar. Processen innehåller flera moment som exempelvis samråd med markägare, miljökonsekvensbeskrivning med kartproduktion och dialog med myndigheter. När väl en nätkoncession för linje är erhållen ska ledningen detaljprojekteras och slutligen byggas.   

Här befinner sig Peter på en ö som heter Prins Karls Forland, i Svalbard. Hela ön och sjön är en nationalpark där både valross och knubbsäl huserar. På bild bakom Peter ser vi ett gäng valrossar.  

ASSISTENTER MED GEVÄR

Vi backar tillbaka några år, till tiden innan 2015, då Peter var engagerad i forskning på Göteborgs Universitet. ”Jag hade jobbat några år på Ericsson och bestämde mig för att börja studera. Jag valde mellan filmvetenskap och biologi och hamnade slutligen på utbildningen till marinbiolog i Göteborg. Runt omkring mig hade jag engagerade och peppande professorer som fick mig att ta steget ut i forskarvärlden efter några olika fältarbeten. Till sist skrev jag en avhandling om Kullparasitism, släktskap och samarbete hos Ejder”, säger Peter. Ejder är en fågel som trivs bäst i marina miljöer och lever både i Göteborgs skärgård, på Svalbard och i Canada. Samtliga platser besökte Peter under sin forskartid. ”Från Svalbard fick jag med mig nästan 5000 timmars film på ejderbon och många roliga minnen. I Canada bodde vi i baracker mitt på tundran och min assistent fick bära geväret, som vi var tvungna att ha om det skulle dyka upp någon aggressiv isbjörn, medan jag grävde i detaljer kring släktskap mellan äggen i Ejderns bo” säger Peter.

Vill du läsa en sammanfattning av Peters avhandling? Klicka här.  

Här fångar Peter in en hona för att genom DNA se hur nära släkt individerna var i en population.

SLUMPEN

Året 2015 tackade Peter ja till tjänsten som miljökonsult på NEKTAB. Men att Peter hamnade just här i elkraftbranschen var inte ett självklart val, det var en ren slump. ”Jag hade lämnat forskningen och sökte fyra olika jobb. Tre av dem var på länsstyrelser och ett av dem på NEKTAB. Jag fick alla fyra jobben, men NEKTAB var det enda som faktiskt var lokaliserat i Göteborg där jag bodde, så därför hamnade jag här, på kontoret i Mölndal. Jag visste knappt vad det innebar att vara konsult, än mindre skriva koncessioner” säger Peter och fortsätter. ”Jag hade nog en lite negativ bild av en konsult, någon som mest fakturerar men inte gör så mycket”. Men nu, snart 10 år senare kan vi konstatera att den bilden inte riktigt stämde. För Peters del har arbetet på NEKTAB inneburit flera år av att hela tiden lära sig nytt och mer och det är också det som varit utmanande och roligt. ”Jag kunde ju inte någonting om det här från början men under åren har jag lärt mig mer och mer och lär mig fortfarande nya saker i varje uppdrag” säger Peter.

  • Namn: Peter Waldeck
  • Bor: Guldheden Göteborg.
  • Gör på fritiden:  Gillar att vara ute i naturen, skidor, vandring och fiske, men även konserter och film.
  • Jobbar som: Miljökonsult