Eva Olsson är Trollhättebon eller ”urinvånaren” som hon också kallar sig, som jobbar som gruppchef och tillstånd/MKB-konsult på NEKTAB. Hon älskar samarbete, att jobba i och skapa team och brinner för miljöfrågor. Eva beskriver sitt arbete som att befinna sig mitt i händelsernas centrum. Vad Eva menar med det, kan du läsa mer om här. 

Berätta om vem du är?

Jag heter Eva och är född och uppvuxen här i Trollhättan. Jag blev kvar här på min mormors gamla gata och trivs jättebra eftersom vi både har nära till natur och inte så långt till kusten heller. Jag läste lantmäteriutbildningen på högskolan -97. Jag har alltid älskar naturen och har en fascination för kartor så det föll sig naturligt att jag blev lantmätare. Jag är social och får energi av familj, vänner, trädgård, havet och trail-löpning.

Beskriv din roll på NEKTAB

Jag började på NEKTAB för drygt två år sedan. Jag arbetar både som gruppchef för Tillståndsgruppen och som konsult där jag är tillstånd & MKB-specialist. Så jag har en härlig mix av en chefsroll med personalansvar samt en uppdragsledarroll, där jag granskar handlingar och projektleder grupper i koncessionsprojekt.

Vad är en koncession, för de som inte vet?

En koncession är tillståndet att få bedriva en ledning. Om ett nätbolag vill bygga en ny ledning behöver de söka om tillstånd för det. Vi erbjuder att söka tillståndet åt dem. Det inkluderar en mängd handlingar där bland annat markägare får säga vad de tycker via ett samråd och det innefattar också att vi beskriver vilken miljöpåverkan som ledningen ger upphov till i en så kallad miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Vad är det bästa med ditt jobb?

Jag gillar verkligen personalansvaret och den dagliga kontakten med alla medarbetare och samarbetspartners. Eftersom jag har både kundansvar och jobbar med olika samarbetspartners i projekten blir nätverket stort, vilket också ökar drivkraften att lägga ett större fokus på samarbetet oss emellan. Jag älskar att jobba i och bygga team där samarbetet är A och O. Det är otroligt roligt att ett koncessionsprojekt kräver flera av våra kompetenser vi har inom bolaget. Vi arbetar till exempel med GIS-ingenjörer, kraftledningsprojektörer, markförhandlare och projektadministratörer.

Det är självklart också roligt att vi kan leverera det våra kunder efterfrågar och behöver hjälp med. Vi arbetar med alla aktörer, från det mindre kommunala bolaget till de största nätägarna på de högre spänningarna. Det gör att vi får många olika typer av frågor att svara på och det ger en stor variation som är riktigt kul.

Vad är det som är så bra med NEKTAB?

Jag värdesätter att NEKTAB är ett ganska litet bolag och att man får möjlighet att påverka i en större grad än i ett stort bolag. Småskaligheten gör att man har närhet till varandra och korta beslutsvägar som gör jobbet väldigt stimulerande. 

Vad är den största utmaningen med jobbet?

Vi är i en aktuell bransch minst sagt, eftersom vi kan möjliggöra för ett bättre klimat via energiomställningen till förnybar energi. Men det kommer bli en utmaning att få fram resurser, så nu är det viktigt att alla led går samman för att skapa större möjligheter för ex juniora resurser. Och det känns som att vi är på rätt väg.  Såväl kunder som samarbetspartners tänker på samma sätt.

Hur ser du på framtiden som konsult i elbranschen?

Jag har alltid brunnit för miljöfrågor och nu plötsligt har det blivit på allas agendor. Nu har hela omvärlden förstått vikten av klimatfrågan och vår bransch genom energiomställningen. Energibranschen kan vara en nyckel att lyckas med klimatutmaningen och vi kan möjliggöra för en bättre framtid. Vi är mitt i händelsernas centrum.

FAKTA

Namn: Eva Olsson

Ålder: 44

Bor: Trollhättan

Yrkestitel: Gruppchef Tillstånd och Tillstånd/MKB-konsult