Emma Edvardsson är projektledaren som tillsammans med Energimarknadsinspektionen, Länsstyrelserna och Lantmäteriet undersöker hur man kan snabba på tillståndsprocesserna för elnätsutbyggnad. Här berättar hon om mer om det!

Emma Edvardsson, Projektledare & Nätutvecklare.

Vem är du, Emma?

Jag heter Emma Edvardsson och började på NEKTAB år 2016 som projekttekniker men blev efter några månader kraftledningsprojektör. Jag är utbildad inom maskinteknik, inriktning produktutveckling och design och har tidigare jobbat inom fordonsindustrin, pappersindustrin samt med lekplatsutrustning som jag arbetade med att utforma.

Beskriv din roll på NEKTAB

Jag är kraftledningsprojektör inom regionnät. Idag jobbar jag 100% mot Ellevio som nätplanerare och projektledare för olika koncessionsuppdrag.

Vad jobbar du med just nu?

Just nu jobbar jag bl.a. i ett projekt som ingår i Energimarknadsinspektionens (EI), Lantmäteriets och Länsstyrelsernas regeringsuppdrag att testa och hitta nya (snabbare) arbetssätt för att koordinera och hantera tillstånd och rättigheter som krävs för utbyggnad av elnätet. Vi hade den första uppstartskonferensen den 23:e mars.

Spännande! Vad pratade ni om på konferensen? 

Vi gick bland annat igenom koncessionsprocessen och reflekterade över nätutvecklingsprocessen och vi alla var överens om att det krävs en förändring så att hela processen snabbas på.

Hur kan man göra det?

Vi vet inte exakt hur ännu. Men tanken är att vi under hela projektets gång ska ha ett tätt samarbete med Länsstyrelsen och EI. En preliminär åtgärdslista har tagits fram som vi ska arbeta kring. Men det är inte lätt. Samtidigt som man vill ha kortare ledtider, så kan hela koncessionsprocessen dra ut på tiden, bland annat på grund av kravet på naturinventeringar, fågelinventeringar etc som grundar sig i kraven från Art & Habitatdirektivet. Alla intressen ska ju övervägas.  

Luftledning i sig behöver bli mer accepterat av markägare i synnerhet. Det är viktigt att man förstår svårigheterna med att gräva ner regionnät och transmissionsnät samt att förstå skillnaderna mellan dessa och lokalnät. Vi pratade om att det kanske krävs mer styrning och att man bör eftersträva luftledning som är effektivast och systemtekniskt bäst när vi pratar högre spänningsnivåer.

Det är också underligt att annan infrastruktur i samhället klassas i många fall som riksintresse, exempelvis framtida utbyggnationer av väg och järnväg, men att elnätsutbyggnad inte gör det. Elnätsutbyggnaden är ju en förutsättning.  

I vilken fas är projektet i nu? 

Projektet är i sin startfas kan man säga. Vi ska söka koncession för en ny dubbelledning som ska gå mellan Timmersdala och Mariestad. Den nya ledningen ska möjliggöra för ny industriell etablering och anslutning av sol- och vindkraft i närområdet. Nu håller vi på att handla upp konsulter till projektet. Senare under dagen ska vi ha en första avstämning med Länsstyrelsen och Ei.

När ska regeringsuppdraget vara klart?

Den 1 maj år 2023 ska EI presentera förslag och redovisa uppdraget ”Kortare ledtider för elnätsutbyggnad” till Infrastrukturdepartementet.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det känns bra att jobba för att förbättra hela samhället, att vara med i dessa olika processer och att få göra skillnad. Det är både spännande och varierande, eftersom inget projekt är det andra likt. Man lär sig alltid något nytt.

Vad är det som är så bra med NEKTAB?

Vi har blivit ett bra gäng blandat både tjejer och killar, vi kraftledningsprojektörer. Vi har så roligt på jobbet och jag litar verkligen på mina kollegor. Jag älskar också att jobbet är flexibelt, arbetstiderna kan jag bestämma själv. Jag kan jobba både hemifrån, på Nektab-kontoret eller på Ellevio-kontoret. På torsdagar exempelvis jobbar jag hemifrån så att jag kan spela fiol på lunchen. Det är kul att kunna kombinera fritid och jobb på ett bra sätt. Det mår man bra av! 

Vad är den största utmaningen med jobbet?

Att det finns så mycket att göra och att jag gärna skulle vilja tacka ja till allt. Det går ju tyvärr inte. Man räcker inte riktigt till alla gånger. Det är min största utmaning.

Hur ser du på framtiden som konsult i elbranschen?

Framtiden är ljus inom elbranschen. Vi har otroligt mycket jobb framför oss. Det är många nät som ska byggas om, utvecklas, med mycket mer vindkraft och elbilar etc. Behovet av el kommer bara växa. Det är dock många i branschen som går i pension inom en snar framtid, så det gäller att suga åt sig all kompetens och lära sig av de erfarna som besitter enorm kunskap.

FAKTA

Namn: Emma Edvardsson

Ålder: 35

Bor: Karlstad

Yrkestitel: Kraftledningsprojektör, Nätplanerare.