Category Archives: Tillstånd

FRÅN BARACKER PÅ TUNDRAN – TILL KONTORET I MÖLNDAL  

Peter Waldeck valde mellan att studera filmvetenskap och biologi – blev slutligen forskare inom marinbiologi [...]

SAMARBETE – ETT MÅSTE FÖR ATT SKYDDA VÄRDEFULL NATUR

På Öland finns värdefulla naturmiljöer som behöver skyddas från exploatering. Samtidigt så är viss bebyggelse [...]