Konsultbolaget NEKTAB är ett av sju bolag som skrivit på ett ramavtal mot Svenska Kraftnät för projektering av Sveriges stamnät. 

”Nu när efterfrågan av projekteringar ökar, känns det riktigt roligt och spännande att NEKTAB är ett av de få bolagen som har fått möjlighet att leverera projektering av stamnät i Sverige tillsammans med Svenska Kraftnät” säger Henrik Hedbom, affärsutvecklingschef på NEKTAB.  

Ramavtalet trädde i kraft den 1 september i år och gäller under tre år. Svenska Kraftnät kan efter denna period förlänga avtalet med ytterligare ett år i taget upp till tre år.

Förutom projektering av kraftledningar inom stamnätet kommer det även finnas möjlighet till kabelprojektering och geotekniska markundersökningar. Kompetenserna som efterfrågas är främst kraftledningsprojektörer, kraftkabelprojektörer och geotekniker med angränsande kompetenser.

”Jag är stolt över att vi tillsammans med våra partners och Svenska Kraftnät får fortsätta att möjliggöra för energiomställningen och ett hållbart samhälle”, säger Henrik Hedbom

De enskilda avropen mot ramavtalet för projekteringar kan variera i storleksordning.

För mer information:

Henrik Hedbom, Affärsutvecklingschef, NEKTAB

076 115 56 03