NEKTAB har sedan starten 2007 levererat kvalificerade tjänster inom elkraftteknik inom alla spänningsnivåer. Våra tjänster spänner över samtliga moment vid ny- till- eller ombyggnad av elnät, i luft, mark eller vatten.

Våra uppdragsgivare är i huvudsak nätbolag, offentlig sektor och vindkraftexploatörer men inkluderar även industriföretag och entreprenadbolag.

Vi lägger stor vikt vid att hålla vår personal uppdaterad och väl utbildad inom sitt specialområde.

Välkommen att läsa vidare om vårt erbjudande!

Lokalnät

Idag ställs höga krav på driftsäkerhet i våra distributionsnät. Våra konsulter har lång erfarenhet av projektering och beredning i alla typer av nät.

 • Nätplaner
 • Projektering och beredning
 • Kvalitetsutredningar/beräkningar
 • Dokumentation
 • Projektledning
 • Tillstånd
 • Skogliga frågor
 • GIS & Mät-tjänster
 • Besiktning

 

Regionnät

Inom NEKTAB finns gedigen kunskap när det gäller konstruktion av regionnätsledningar samt för tillståndsprocessen, såsom MKB-utredningar och koncessionsansökningar.

 • Nätanalyser
 • Projektering
 • Tillstånd
 • Konstruktion
 • Beredning
 • Skogliga frågor
 • Projektledning
 • GIS & Mät-tjänster
 • Kvalitetsutredningar/beräkningar
 • Besiktning
 • Dokumentation

Fibernät

Våra konsulter kan bistå Er med rätt kompetens när det gäller bredbandslösningar, såväl i luft som i mark. Tjänsterna består bland annat av följande:

 • Upphandlingar
 • Framtagande av kravspecifikationer
 • Projektering
 • Projektledning
 • Teknisk konstruktion av luftledningar och sambyggnationer
 • Besiktning
 • Dokumentation

Stationer & Ställverk

Vi erbjuder ett komplett utbud när det gäller stationer & ställverk i spänningsintervallet 0,4-400 kV

 • Planering och projektering
 • Konstruktion såväl primär som sekundär
 • Dimensionering
 • Upphandlingsstöd
 • Projektledning

Elkraftstjänster

 • Utredningar
 • Förstudier
 • Projektering
 • Konstruktion
 • Eldistribution
 • Utbildning
 • Åskskydd och potentialutjämning
 • Projektledning
 • Reservkraft
 • Statusbedömningar
 • Riskanalyser
 • Leveransbesiktning
 • Statusbedömningar

Beräkningar

 • Dynamiska simuleringar
 • Nätberäkningar
 • Selektivplaner
 • Spänningsfallsberäkningar
 • Motorstartsberäkningar
 • Kabeldimensionering
 • Energioptimering
 • Tillgänglighetsanalyser

Mätning & Provning

 • Idrifttagning
 • Elektriska & magnetiska fält
 • Elkvalitet
 • Jordtag
 • Reläprovning
 • Batteriprovning

Stamnät

 • Konstruktion
 • Projektering och beredning
 • Skogliga frågor
 • Projektledning
 • Tillstånd
 • GIS & Mät-tjänster
 • Besiktning
 • Dokumentation

GIS & Mät

Med vår toppmoderna mätutrustning klarar vi av alla typer av inmätnings- och utsättningsjobb. Mätutrustningen vi använder oss av är Trimble R8 GNSS i kombination med Trimble totalstation S8.

Vi kan även bistå med tjänster när det gäller behandling/analysering av geodata och andra GIS-tjänster. Några av de GIS- & mättjänster vi erbjuder:

 • Inmätning och utsättning
 • Framtagande av mark- och ledningsprofiler
 • Dokumentation enligt kunds önskemål
 • Utsättning av fastighetsgränser
 • Behandling och analys av geodata
 • Kart- framställning & hantering

Markåtkomst

Inom gruppen för Markåtkomst erbjuds tjänster för tillstånd, samråd samt skog- & markfrågor.

 • Koncessionsansökningar
 • Samråd
 • MKB-utredningar
 • Intrångs- och markersättningar inklusive utbetalningar
 • Markavtalshantering inklusive
 • Inskrivningar – myndigheter
 • Tillståndshandlingar
 • Markägarfrågor
 • Mark- och skogsvärdering
 • Underlag för skogliga åtgärder
 • Hantering av rotposter i samband med breddningar och kantträdshuggning
 • Projektledning
 • Utbildningsverksamhet