Press

Pressmeddelande från NEKTAB

MARTHIN PETTERSSON NY VD PÅ NEKTAB

Oktober, 2017

Styrelsen i NEKTAB (Nordisk Elkraftteknik AB) har utsett Marthin Pettersson till VD.

NEKTAB bedriver konsultverksamhet inom eldistribution. Verksamheten har sedan starten 2007 haft en stark och stabil tillväxt och omsätter i dag 105 mkr och sysselsätter ca 200 anställda och underkonsulter. Kunderna är framför allt de stora elkraftföretagen i Sverige som Vattenfall, Ellevio, EON, Svenska Kraftnät och många större lokala eldistributionsföretag. NEKTAB, som är medarbetarägt, är verksamt på ett flertal orter i hela Sverige och har även verksamhet i Norge.

Marthin Pettersson har arbetat på NEKTAB sedan 2007 och är en av grundarna av bolaget.
‐ Jag tar mig an uppdraget som VD med stor entusiasm. Jag känner mig trygg i att nå en fortsatt stabil tillväxt för NEKTAB, då vi har en gynnsam marknad och mycket kompetent personal, säger Marthin Pettersson.

————

Om NEKTAB

NEKTAB levererar kvalificerade tjänster inom elkraftteknik inom alla spänningsnivåer. Våra tjänster spänner över samtliga moment vid ny-, till- eller ombyggnad av elnät både i luft, mark och vatten. Våra uppdragsgivare är i huvudsak nätbolag, entreprenadbolag, offentlig sektor och vindkraftexploatörer.

Pressmeddelanden

I listan till höger hittar du alla aktuella pressmeddelanden.