Om oss

Nordisk Elkraft Teknik AB, NEKTAB – bildades 2007 av ett antal etablerade konsulter inom elkraftsområdet. Företaget antog redan då den unika formen av ett medarbetarägt konsultbolag och ägs fortsatt till hundra procent av de anställda.

Vi anser att med ett medarbetarägt konsultföretag ges de anställda möjlighet att påverka med bättre insyn. Med korta beslutsvägar och med möjligheter för medarbetaren att göra skillnad, utvecklas och växer de både i sig själva och med arbetsuppgiften.
Vi är verksamma över hela landet och har kontor i Arvika, Eksjö, Gamleby, Göteborg, Karlstad, Lidköping, Solna, Torpshammar, Trollhättan och Örnsköldsvik.

Idag är NEKTAB ett koncernbolag där även NEKTAB fastighets AB, NEKTAB Resurs AB och NEKTAB AS ingår.

NEKTAB Fastighets AB startades 2013 i och med att bolaget köpte fastigheten Sinclair 11 i Arvika. Bolaget hyr ut rum och förvaltar fastigheten. NEKTAB Resurs AB startades 2014 för att möta våra kunders och samarbetspartners behov av kvalificerade resurser på kort tid med flexibla villkor.

För att möta den kraftigt ökande efterfrågan från norska marknaden startades NEKTAB AS 2014.

Vårt mål är att vara ”det lilla” företaget där alla anställda får möjligheten att tillsammans äga och utveckla NEKTAB.

Tillsammans med våra samarbetspartners har vi en branscherfarenhet och kunskapsnivå som gör NEKTAB till ett av det mest efterfrågade konsultbolaget inom eldistribution.

Organisationsnummer Nektab:
556731-1021

Postadress NEKTAB:
Korpralsvägen 1
671 34  ARVIKA

E-postadress NEKTAB:
nektab@nektab.se

E-fakturering

NEKTAB använder E-fakturering och det är det primära sättet för oss att motta leverantörsfakturor.

Så här går du som tillväga för att skicka e-faktura:

 • Det är lätt att komma igång med e-fakturor. Vi vill att du snarast tar kontakt med InExchange, på 0500-44 63 60 (välj 1 för att komma direkt till en säljare). Du kan också surfa in på www.inexchange.se, för att få reda på hur ni enklast skickar e-fakturor till oss. InExchange har allt från webbregistrering till lösningar för att skicka e-fakturor direkt från affärssystem.
 • Har ni redan en tjänst för att skicka e-fakturor kontaktar ni er befintliga operatör vid behov av hjälp. Vår GLN-kod är 7365567311024

Faktura-adress:

E-faktura:
5567311021@kollektorinvoice.se

Bifoga då fakturan som PDF och endast en fakturafil per e-mail.

Pappersfaktura:
NEKTAB
FE541 34
Box 4
737 21  FAGERSTA

Affärsidé

Vår affärsidé är att erbjuda konsulttjänster med hög teknisk kompetens och kvalitet inom eldistributionsnät.

Vision

Vår vision är att växa in i rollen som ett av de ledande konsultföretagen inom eldistributionsbranschen i Sverige.

Kvalitets- och miljöarbete

Kvalitets- och miljöarbetet i NEKTAB är en kontinuerlig process där alla är delaktiga i arbetet med att skapa en hållbar utveckling av vår framtid, för våra kunder, samarbetspartners och för oss. Vårt kvalitets- och miljöarbete dokumenteras och följer uppsatta mål och planer.

Företagen NEKTAB och NEKTAB Resurs AB är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas och har infört ett miljöledningssystem enligt Svensk Miljöbas kravstandard.

 

Kvalitetspolicy

Våra uppdrag skall kännetecknas av nöjda kunder, ägare och medarbetare.
Det innebär att vi tillhandahåller tekniska tjänster såsom förfrågningsunderlag, projektering, beredning, långsiktiga planer för ledningsnät och ställverk, tillståndsfrågor samt underlag för skogliga åtgärder med rätt och jämn kvalitet, så att de motsvarar våra kunders, markägare, myndigheter, samt våra egna krav och förväntningar.

Detta uppnås genom att:

 • Vi har ett aktivt samarbete med våra kunder, så att våra produkter och tjänster infriar kundens förväntningar.
 • Vi utbildar vår personal efter behov och önskemål.
 • Vi utgår från respektive kunds uttalade behov och önskemål.
 • Vi utvecklar vår vardag dels genom aktivt förbättringsarbete dels genom att följa, utvärdera och skapa förutsättningar för att införa ny teknik. Förbättringsarbetet skall även utveckla och förbättra kvalitetsledningssystemet.

Miljöpolicy

NEKTAB’s verksamhet präglas av en medvetenhet om hur vi fortlöpande kan reducera vår miljöpåverkan. Vi håller oss informerade om kunders krav, samhällskrav och lagstiftning och förbinder oss att följa den för verksamheten gällande miljölagstiftningen. Våra beslut grundas på helhetssyn och livscykeltänkande där olika miljöalternativ vägs in i bedömningen. Vi utbildar och informerar personalen i miljöfrågor för att de ska kunna tillgodose miljökraven i sitt arbete.

Transporter är den del i verksamheten som har störst negativ miljöpåverkan samt till viss del den stora pappersförbrukningen. Vi ålägger oss med ett löfte om att ständigt söka förbättring i vårt miljöarbete och arbeta med att förebygga föroreningar förknippade med vår verksamhet. För att åstadkomma detta har flertalet miljömål satts upp med störst fokus på att minska företagets CO²-utsläpp, då detta är den mest betydande miljöaspekten för NEKTAB.

Kommande år avser vi att årligen genomföra aktiviteter och uppföljningar för att nå nedan uppsatta mål:

 • Sänka företagets CO²-utsläpp med 20% / bilförare på 5 år
 • Minska papperskonsumtionen
 • Källsortera mer effektivt
 • Minska energiförbrukningen
 • Öka personalens miljömedvetenhet
 • Öka kvaliteten av företagets miljöarbete
 • Göra företagets miljöarbete mer synligt

Utöver detta skall vi ständigt arbeta med att påverka våra kunder till val av miljöanpassade konstruktionslösningar och materialval.
Vi ska långsiktigt arbeta för att våra tjänster medför att de ledningsnät vi konstruerar skall ha så låg miljöpåverkan som möjligt under sin livscykel.

Vi skall uppnå detta genom att lära oss mer om miljöpåverkande faktorer såsom: val av ledningssträckor, materialval inför byggprocessen och för drift och underhållsarbeten samt att hänsyn tas för att minimera miljöpåverkan vid ledningens demontering.

Marthin Pettersson, VD