LEDIGA JOBB

Tillståndshandläggare/Gruppchef

Vår tillståndsavdelning är i behov av förstärkning.

I arbetsuppgifterna ingår uppdragsledning och handläggning i koncessions- och tillståndsärenden samt ev. fastighetsjuridiska frågor, beroende på din bakgrund.

En del av tjänsten avser ledarskap som Gruppchef där du kommer att ansvara för bl.a. beläggning av projekt inom gruppen, anbudsarbete, att skapa goda kontakter med kunder och partners samt hålla i medarbetarsamtal, lönesamtal och gruppträffar.

 

 

Tillståndshandläggare

Vår tillståndsavdelning är i behov av förstärkning. Som handläggare kommer du i huvudsak arbeta med tillståndsärenden inom energisektorn i form av koncessionsansökningar, samrådshandlingar, MKB:er, dispenser och miljöåtgärdsplaner med Miljöbalken och Ellagen som grund.

STATIONSPROJEKTÖR

Vi söker nu personal till vår enhet Stationer & Ställverk.

Du kommer främst att arbeta med: Planering och projektering, konstruktion, dimensionering,upphandlingsstöd och projektledning.

Uppdrag kommer främst att vara mot nätbolag med tjänster som utredningar, förstudier, projektering och konstruktion.

 

 

BEREDARE

NEKTABs verksamhet i Lokalnät Öst söker nu fler beredare för att möta våra kunders växande behov i Stockholmsregionen.

I ditt arbete som beredare är du ansiktet utåt för NEKTABs kunder och sköter kontakten med kommuner, markägare och övriga intressenter för att säkerställa framkomligheten i projekten.

 

 

PROJEKTÖR FÖR ELNÄT I CITY- OCH TÄTORTSMILJÖ

NEKTABs verksamhet i Lokalnät Öst söker nu fler projektörer för att möta våra kunders växande behov i Stockholmsregionen.

Som projektör i city/tätortsmiljö kommer du främst att arbeta med nätberäkningar och dimensionering av anläggningar för att sedan skapa och redigera ritningar och bygghandlingar, oftast i DWG-format.