LEDIGA TJÄNSTER

Projektadministratör

För att möta våra kunders behov behöver vår Tillståndsgrupp förstärkas.

Som projektadministratör kommer du i huvudsak arbeta med avtalshantering och administration i projektform, främst för kraftledningar men även annan infrastruktur.

Markförhandlare

NEKTAB söker Markförhandlare till vår GIS- och Markgrupp för att möta våra kunders växande behov.

Som markförhandlare kommer du i huvudsak arbeta med markåtkomstfrågor och skogliga tjänster inom energisektorn men även inom annan infrastruktur.

 

GIS-ingenjör

NEKTAB söker GIS-ingenjör till vår GIS- och Markgrupp för att möta våra kunders växande behov.

Som GIS-ingenjör kommer du i huvudsak arbeta med geodata, tillhandahålla tjänster och geografisk information samt delta i verksamhetens utveckling av GIS-tjänster, i tjänsten ingår också mätningsuppdrag.

 

CIO

NEKTAB befinner sig i stark tillväxt och behöver nu förstärka med en CIO.

Som CIO på NEKTAB arbetar du nära bolagets VD och ledningsgrupp. Du blir en nyckelperson i vårt fortsatta digitaliseringsarbete då du ansvarar för IT-processer, uppbyggnad och ledning av IT-organisationen, samt för att IT-strategin utvecklas i linje med företagets vision och affärsmål

 

 

BEREDARE

NEKTABs verksamhet i Lokalnät Öst söker nu fler beredare för att möta våra kunders växande behov i Stockholmsregionen.

PROJEKTÖR FÖR ELNÄT I CITY- OCH TÄTORTSMILJÖ

NEKTABs verksamhet i Lokalnät Öst söker nu fler projektörer för att möta våra kunders växande behov i Stockholmsregionen.