LEDIGA TJÄNSTER

Tillståndshandläggare/Gruppchef

I arbetsuppgifterna ingår uppdragsledning och handläggning i koncessions- och tillståndsärenden samt ev. fastighetsjuridiska frågor, beroende på din bakgrund.

 

Tillståndshandläggare

Vår tillståndsavdelning är i behov av förstärkning. Som handläggare kommer du i huvudsak arbeta med tillståndsärenden inom energisektorn i form av koncessionsansökningar, samrådshandlingar, MKB:er, dispenser och miljöåtgärdsplaner med Miljöbalken och Ellagen som grund.

STATIONSPROJEKTÖR

Vi söker nu personal till vår enhet Stationer & Ställverk.

BEREDARE

NEKTABs verksamhet i Lokalnät Öst söker nu fler beredare för att möta våra kunders växande behov i Stockholmsregionen.

PROJEKTÖR FÖR ELNÄT I CITY- OCH TÄTORTSMILJÖ

NEKTABs verksamhet i Lokalnät Öst söker nu fler projektörer för att möta våra kunders växande behov i Stockholmsregionen.